Obliczanie średniej ważonej ocen cząstkowych


Instrukcja obsługi kalkulatora

Aby obliczyć średnią ocen wprowadź swoje oceny w odpowiednie pola oddzielając je przecinkiem (,).

 


Wynik średniej ważonej:

Naciśnij przycisk oblicz