Organizacja Rady Pedagogicznej

Zespół wychowawczy i profilaktyczny

Przewodniczący: Anna Krawczyk

Członkowie: Magdalena Polak, Irena Piekutowska, Monika Brzozowicz.

Zespół do spraw promocji

Przewodniczący: Magdalena Polak.,

Członkowie: Janusz Aleksandrowicz, Irena Piekutowska

Zespół do spraw ewaluacji

Przewodniczący: Irena Piekutowska

Członkowie: Magdalena Polak

Zespół do układania tygodniowego planu zajęć

Przewodniczący: Irena Piekutowska

Członkowie: Magdalena Polak

Zespół do analizy wyników

Przewodniczący: Monika Brzozowicz

Członkowie: Irena Piekutowska, Magdalena Polak, Paweł Mamrot, Izabela Jakubowska.

Zespół do spraw zmian w Statucie

Przewodniczący: Paweł Mamrot

Członkowie: Izabela Jakubowska

Zespół do spraw nowej podstawy programowej

Przewodniczący: Paweł Mamrot

Członkowie: Magdalena Polak, Monika Brzozowicz, Janusz Aleksandrowicz.

Zespół przedmiotów ogólnokształcących

Przewodniczący: Katarzyna Jakubczyk

Członkowie: Irena Piekutowska, Agnieszka Mamrot, Izabela Jakubowska, Beata BoroNczyk, Paweł Mamrot

Zespół przedmiotów zawodowych

Przewodniczący: Magdalena Polak

Członkowie: Monika Brzozowicz, Paweł Mamrot, Katarzyna Jakubczyk, Janusz Aleksandrowicz, Monika Grzesińska, Ilona Król-Sieroń, Sylwia Biegała.

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.