Nauczyciele

DYREKTOR

mgr Damian

PIETRASIK

WICEDYREKTOR

mgr Bożena

KOŁTUNOWSKA

GRONO PEDAGOGICZNE

Religia

ks. mgr Bartosz FIJAŁKOWSKI

Język polski

mgr Bożena KOŁTUNOWSKA

mgr Agnieszka BOROŃCZYK

Język angielski

mgr Katarzyna DZIURZYŃSKA

mgr Izabela JAKUBOWSKA

Matematyka

mgr Magdalena POLAK

Fizyka

mgr inż. Janusz ALEKSANDROWICZ

Biologia

mgr Ewa ŚPASIŃSKA

Geografia

mgr Małgorzata KUBISZEWSKA

Chemia

mgr Ewa ŚPASIŃSKA

Historia, WOS

mgr Jolanta KANTOR

mgr Dorota WILK

Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka BOROŃCZYK
mgr Wojciech ANTOS

Przedmioty informatyczne

mgr inż. Janusz ALEKSANDROWICZ

mgr Magdalena POLAK

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Janusz ALEKSANDROWICZ

Przedmioty zawodowe

mgr inż. Janusz ALEKSANDROWICZ

mgr Monika BRZOZOWICZ
mgr Sylwia BIEGAŁA
mgr Magdalena POLAK

mgr Marzena GRZESIŃSKA

mgr Monika Szlęzak

mgr Maria GRZYBOWSKA

Pedagog

mgr Anna KRAWCZYK

 

 

Kontakt z nauczycielami

 

Lp.

Nazwisko i imię

Login @zspzarnow.pl

1

Kołtunowska Bożena

bozena.koltunowska@zspzarnow.pl

2

Aleksandrowicz Janusz

janusz.aleksandrowicz@zspzarnow.pl

3

Biegała Sylwia

sylwia.biegala@zspzarnow.pl

4

Borończyk Agnieszka

agnieszka.boronczyk@zspzarnow.pl

5

Borończyk Beata

beata.boronczyk@zspzarnow.pl

6

Brzozowicz Monika

monika.brzozowicz@zspzarnow.pl

7

Grzesińska Marzena

mmarzena.grzesinska@zspzarnow.pl

8

Jakubczyk Katarzyna

katarzyna.jakubczyk@zspzarnow.pl

9

Jakubowska Izabela

izabela.jakubowska@zspzarnow.pl

10

Krawczyk Anna

anna.krawczyk@zspzarnow.pl

11

Król – Sieroń Ilona

ilona.krol.sieron@zspzarnow.pl

12

Wiaderna Bogusława

boguslawa.wiaderna@zspzarnow.pl

13

Polak Magdalena

magdalena.polak@zspzarnow.pl

14

Wojciech Antos

wojciech.antos@zspzarnow.pl

15

Monika Szlęzak

monika.szlezak@zspzarnow.pl

16

Dorota Wilk

dorota.wilk@zspzarnow.pl

17

ks. Michał Pietrzyk

michal.pietrzyk@zspzarnow.pl

18

   

 

 

 

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.