OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Szkoły dzienne

TECHNIKUM

Technik mechanik

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK REKLAMY

Technik Handlowiec

Technik informatyk

Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik Organizacji turystyki
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

STOLARZ

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Elektryk
Murarz - tynkarz
Fryzjer
Kucharz
Cukiernik
Piekarz
Sprzedawca
 

Technikum

TECHNIK MECHANIK
TECHNIK
 USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK
ORGANIZACJI REKLAMY
Technik Handlowiec Technik Turystyki Wiejskiej
Technik informatyk Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik obsługi turystycznej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Elektryk Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Murarz - tynkarz Fryzjer

Kucharz Cukiernik
Piekarz Sprzedawca

Szkoły zaoczne

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY -

Technik informatyk Technik administracji

Opiekun w domu pomocy społecznej

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.