Historia szkoły

W tym roku minęło 14 lat od chwili, kiedy w 1999 r. decyzją ówczesnej Rady Powiatu Opoczyńskiego utworzono Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie. W ciągu 10 lat naukę w zespole podjęło ponad 1000 uczniów i słuchaczy. Jednak początki szkolnictwa ponadgimnazjalnego w gminie Żarnów sięgają 1962 r. W tym roku przy Szkole Podstawowej w Żarnowie powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, którą od września 1972 r. przekształcono w Zasadniczą Szkołę Rolniczą .W roku 1996 utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową, w której uczniowie kształcili się w zawodzie: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Na początku bazę lokalową stanowiły klasy Szkoły Podstawowej w Żarnowie, sala katechetyczna Parafii św. Mikołaja w Żarnowie i sala remizy OSP w Żarnowie .Od 1996 roku po adaptacji budynku Urzędu Gminy w Żarnowie placówka mieści się przy ulicy 17-go Stycznia 15 . Aktualnie w skład Zespołu wchodzą szkoły : Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane, Technikum ,Szkoła Policealna dla Dorosłych, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych , Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych . Placówka współpracuje z wieloma przedsiębiorcami gminy Żarnów oraz z powiatu opoczyńskiego, u których młodzież z Żarnowa pobiera praktyczną naukę w w/w zawodach. Liczba otwieranych kierunków jest uzależniona od aktualnych potrzeb uczniów i słuchaczy. Szkoła w Żarnowie przez 10 lat istnienia zdobyła wiele osiągnięć, nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim

2004 r. - Małgorzata Ambroszczyk, uczennica Liceum Technicznego uzyskała II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla maturzystów „ Wybierz swoją przyszłość”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W nagrodę uczennica otrzymała indeks uczelni oraz bezpłatny pierwszy rok studiów w tej placówce.

2008 r. - Adam Ślusarczyk uczeń Liceum Profilowanego, zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu oraz I miejsce na szczeblu gminnym w konkursie recytatorskim „Krajobrazy Polskie”, organizowanym przez oddział PTTK w Żarnowie.

Szkoła może pochwalić się także licznymi osiągnięciami sportowymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w zawodach i mistrzostwach szkół ponadgimnazjalnych:

2000 r. - drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych zajęła II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej, jak również drużyna dziewcząt uplasowała się na II pozycji w zawodach w koszykówce

2002 r. - drużyna ze szkoły w składzie: Karol Rolnik, Robert Filipek, Tomasz Sieroń zajęła I miejsce w Turnieju Motoryzacyjnym

2003 r. - drużyna dziewcząt zajęła III miejsce w piłce siatkowej

2004 r. - drużyna dziewcząt w składzie: Anna Witkowska, Marlena Wiatrowska i Agnieszka Skibińska zajęła I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego , a chłopcy w tenisie stołowym zajęli III miejsce w eliminacjach Mistrzostw Województwa Łódzkiego

2005 r. - drużyna w składzie: Agnieszka Skibińska, Katarzyna Głąbała, Ewelina Szymczyk, Elżbieta Wójcik zajęła I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego , a potem II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Tomaszowskiego. Uczennice te uczestniczyły na dalszym etapie rozgrywek w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego

2005 r. - reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych

2005 r. - Izabela Malicka, uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej wywalczyła brązowy medal w biegu na 800 m w Indywidualnych Lekkoatletycznych zawodach.

2005 r. - ponownie zajęliśmy I miejsce w Turnieju Motoryzacyjnym, drużyna wystąpiła w składzie : Wojciech Antos, Kamil Bucewka, Damian Jaworski

2008 r. - Adam Ślusarczyk z Liceum Profilowanego zajął I miejsce w pchnięciu kulą w/w zawodach lekkoatletycznych.

O prawidłowo prowadzonym procesie nauczania w szkole świadczą bardzo dobre wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wyniki egzaminu maturalnego. Słuchacze Szkoły Policealnej uzyskali w br. II miejsce w skali punktowej w OKE w Łodzi, natomiast zdawalność matur w Liceum Profilowanym wyniosła 98, 6% a w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 100%

Zespół Szkół Zawodowych jest szkołą środowiskową, podejmuje działania na rzecz młodzieży i mieszkańców gminy Żarnów. Szkoła wspólnie z Powiatem Opoczyńskim corocznie organizuje dla młodzieży z naszego powiatu różne przedsięwzięcia, są to m.in. „Rajd szlakiem 25 p.p. Armii Krajowej”, meta rajdu znajduje się na Diablej Górze, nieopodal Żarnowa. Młodzież spotyka się tam ze świadkami wydarzeń czasów II Wojny Światowej. Placówka jest też pomysłodawcą i współorganizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Wspólnie z Urzędem Gminy w Żarnowie w ramach integracji społecznej dla mieszkańców gminy Żarnów szkoła uczestniczyła w projekcie „Warsztaty kulinarne”, gdzie mieszkańcy gminy mogli uczyć się i podpatrywać nowinki kulinarne oraz zorganizowała dla młodzieży 3 dniową wycieczkę w Beskid Żywiecki w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała” . W listopadzie rozpocznie się realizacja projektu „Nowoczesny w Unii Europejskiej” , który skierowany jest do rolników z gminy Żarnów. Te wszystkie wymienione działania, przyczyniają się do zbudowania pozytywnego wizerunku szkoły.

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.