Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

WSO SZKOŁY

LP. Plik Nazwa dokumentu
1

Rozdział I

Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego
2

Rozdział II

Wymagania edukacyjne
3

Rozdział III

Zasady i sposoby oceniania
4

Rozdział IV

Warunki oceniania osiągnięć edukacyjnych i klasyfikowania uczniów
5

Rozdział V

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
6

Rozdział VI

Egzamin klasyfikacyjny
7

Rozdział VII

Egzamin poprawkowy
8

Rozdział VIII

Ocena zachowania
9

Rozdział IX

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
10

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

Obsługa dokumentów

Dokumenty (pliki) można odczytać za pomocą programu Adobe Reader.

Program można pobrać klikając na link tutaj lub bezpośrednio ze strony producenta tutaj

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.