SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

Gimnazjalisto, zostań strażakiem !

w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Program oddziału strażacko – ratowniczego powstał w wyniku współpracy podjętej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żarnowie oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Współpraca dotyczy innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do programu nauczania Technikum treści programowych z zakresu pożarnictwa i ratownictwa. Innowacja ma na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i umiejętności ratowniczych, w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego, wodnego, medycznego i wysokościowego.

Zakres treści programowej innowacji opracowano na podstawie systemu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz na podstawie programu kształcenia w zawodzie strażaka – kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych państwowej straży pożarnej.

Założeniem wprowadzanej w Technikum innowacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów wiążących swoją przyszłość zawodową z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną lub innymi służbami mundurowymi, czy też z zawodami związanymi z ochroną osób i mienia.

Absolwenci szkoły będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, rozpoczęcia studiów w zakresie administracji publicznej, medycyny lub służb mundurowych. Będą także mogli podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w pomieszczeniach Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, natomiast zajęcia specjalistyczne w jednostkach straży pożarnej. W trakcie przerwy zimowej/letniej przewidziane są obozy kondycyjne realizowane poza miejscem zamieszkania.

Zajęcia lekcyjne zawarte w programie nauczania poprowadzi doświadczony pracownik Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści z poszczególnych kierunkowych pionów służbowych.

Drodzy Gimnazjaliści zapraszamy i czekamy na Was !

Szkoła oferuje:

• Uczeń który przystąpi do programu otrzyma pełne umundurowanie.

• wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, wśród których są egzaminatorzy

• wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny do kształcenia zawodowego

Uczniowie klasy mundurowej:

Uczniowie klasy strażackiej są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego:

- uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w jednostkach służb mundurowych

- przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej

- kształtują postawy porządku prawnego i praworządności

- przygotowują się do działalności zawodowej w służbach mundurowych

- rozwijają zainteresowania ratownictwem

- kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym

- budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

- kształtują postawę patriotyczną

Oferta Naszej Szkoły

http://zszzarnow.pl/oferta.html

Ostatnio dodane zdjęcia

Dokumentacja
Oferta edukacyjna
Dodatkowe informacje

 

Film o szkole

Mechanik pojazdów samochodowy

Technik BHP

 

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.