Hot Spot ZSZ

Na terenie naszej szkoły zostanie uruchomiony od 1 września Hot Spot ZSZ, czyli darmowy Internet dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Sieć swoim zasięgiem będzie obejmować całą szkołę.

Jeżeli posiadasz komputer (laptop) lub inne urządzenie mobilne (tablet, telefon) i chciałbyś się połączyć z siecią w szkole i korzystać z wolnego dostępu to przygotuj następujące informacje:

imię i nazwisko, klasa,

nazwa komputera lub urządzenia posiadającego kartę wi-fi,

adres MAC urządzenia

Z tymi informacjami zgłoś się do administratora siecią Hot Spot ZSZ p. Janusza Aleksandrowicza.

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.