SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

WITAJ SZKOŁO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się w czwartek 1 września o godzinie 8.30

Mszą Świętą w Kościele Św. Mikołaja w Żarnowie

 

 

Zdobądź wykształcenie u nas !!!

zapraszamy

Koniec roku 2015/2016

galeria tutaj

Program edukacji ekologicznej

 

Regulamin ekologicznego konkursu trasę rowerową lub pieszą pn.

"Bliżej opoczyńskiej natury" tutaj

Regulamin ekologicznego konkursu fotograficznego:

"Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego"  tutaj

Konkurs motoryzacyjny

W dniu 16 czerwca odbył się w naszej szkole konkurs motoryzacyjny który zorganizował  Janusz Aleksandrowicz. Uczniowie mieli do pokonania pewien odcinek trasy na symulatorze nauki jazdy.

Do zawodów przystąpili uczniowie klasy I, II, III, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy III Mateusz Jasion z czasem 1.25,601 ; Drugie miejsce zajął uczeń klasy III Krzysztof Dubiel z czasem 1.26,087 ; Trzecie miejsce zajął uczeń klasy I Adam Gorycza z czasem 1,26.472.

Gratulujemy

Janusz Aleksandrowicz

Plebiscyt

Podziękowanie


W dniu 19 kwietnia br. zakończył się plebiscyt na "Najfajniejsza Szkołę Ponadgimnazjalną Powiatu Opoczyńskiego", do którego została zgłoszona nasza szkoła Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Dzięki wam nasza szkoła zdobyła 1 miejsce na 8 szkół biorących udział w plebiscycie, sumą 4557 punktów.

wyniki  tutaj.

Logowanie

Załóż konto na stronie internetowej

 https://lodzkie.edu.com.pl

Oferta Naszej Szkoły

http://zszzarnow.pl/oferta.html

LEKCJE W TERENIE

galeria tutaj

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

galeria tutaj

Cukiernicy i kucharze w fabryce Ferrero

18 maja uczniowie z klas I i II ZSZ w zawodach cukiernik i kucharz wzięli udział w wycieczce do zakładu produkcyjnego Ferrero w Belsku Dużym. Młodzież kształcąca się w branży spożywczej mogła od „kuchni” zobaczyć, jak powstają pyszne słodycze: Kinder Bueno, Kinder Joy, Nutella czy też Kinder Niespodzianka. Mieliśmy możliwość obejrzenia całego procesu produkcyjnego czekoladowych przysmaków, w trakcie którego delektowaliśmy się nimi.

Serdecznie dziękujemy pracownikom za wspaniałe przyjęcie, interesujące zajęcia na terenie zakładu i słodki poczęstunek

galeria tutaj

Monika Brzozowicz Sylwia Biegała

Pożegnanie Maturzystów

29 kwietnia pożegnaliśmy uroczystym apelem tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla uczniów i słuchaczy, którzy właśni zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.

Uroczysty apel uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pan Marcin Baranowski - Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego, dr Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, pan Bogdan Kubiszewski – Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego i Sekretarz Gminy Żarnów, pan Marcin Cegieła- Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, kanonik Jan Kruk oraz rodzice maturzystów

Dyrektor szkoły pani Bożena Kołtunowska po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości wręczyła świadectwa i nagrody książkowe uczniom klasy IV Technikum, słuchaczom klasy III Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i uczestnikom kursu kwalifikacyjnego w zawodzie kucharz.

Ponadto zostały wręczone nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy przez cztery lata swoją postawą i zaangażowaniem sławili dobre imię naszej szkoły. Natomiast rodzice uczestniczący w uroczystości zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk dyrektora szkoły

Kolejnym punktem uroczystości było podziękowanie absolwentów, którzy wręczając kwiaty, dziękowali Dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicznemu za trud włożony w ich edukację.

Galę pożegnalną zwieńczyła część artystyczna w wykonaniu młodszych kolegów, którzy z życzeniami wielu sukcesów wręczyli absolwentom bukiecik wiosennych kwiatów

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani udali się na poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.

Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów.

Teraz przed nimi wybór dalszej drogi życiowej. Jak wykorzystają swoją szansę zależy wyłącznie od nich samych.

galeria tutaj

Monika Brzozowicz

Hubal

galeria tutaj

O samorządzie terytorialnym na konkursie i w debacie.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku (czwartek) odbył się XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli: Starosta Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg i Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystego Otwarcia konkursu dokonał Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 45 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce Klaudia Stępień (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), II miejsce – Paweł Borowiecki (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie), III – Kinga Karbownik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), IV – Weronika Wijata – (również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie (151 pkt) przed Zespołem Szkół Prywatnych w Opocznie (122 pkt) oraz Zespołem Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (113 pkt). W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężyła Małgorzata Kornata (Gimnazjum w Wygnanowie) przed Weroniką Szcześniak (również Gimnazjum w Wygnanowie), III miejsce zajęła Kinga Soduła (Gimnazjum w Prymusowej Woli). Klasyfikację drużynową wygrali uczniowie z Gimnazjum w Wygnanowie (110 pkt), II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Prymusowej Woli (94 pkt), III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Opocznie (75 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyli: Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu, Grażyna Wielgus - Sekretarz Powiatu, Bogdan Kubiszewski – Radny Rady Powiatu w towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów: Krzysztofa Nawrockiego – Wójta Gminy, Wojciecha Barana - Przewodniczącego Rady Gminy oraz Krzysztofa Smaka – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Bożena Kołtunowska – Dyrektor ZSZ w Żarnowie dla opiekunów uczniów biorących udział w konkursie wręczyła okolicznościowe podziękowania, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie do tego konkursu.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim były szanse rozwoju samorządu terytorialnego oraz perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie powiatu opoczyńskiego. Zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie, pytała m.in. o sposoby walki z bezrobociem, zasady wypłaty pieniędzy z programów stypendialnych, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu oraz perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego udzielali wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież pytania. W forum samorządowym udział wzięli również: ks. kanonik Jan Kruk, Bogusława Wiaderna - Dyrektor Gimnazjum w Żarnowie, Maria Grzybowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie, Renata Konecka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach oraz Michał Cegieła – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie. Uroczystego podsumowania XI edycji konkursu samorządowego dokonał Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński oraz Bożena Kołtunowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, która zaprosiła wszystkich uczestników na kolejną edycję tego ciekawego przedsięwzięcia.

Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do kolejnej edycji tego konkursu. Z każdym rokiem rywalizacja szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu stoi na wyższym poziomie, co świadczy o rosnącym prestiżu tego konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy

 

galeria tutaj

Paweł Mamrot

Honorowi z ZSZ

We wtorek 5 kwietnia 2016 r. 13 osób z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie zgłosiło się do akcji zbiórki krwi. Oddanie krwi organizowało Liceum im. Żeromskiego w Opocznie, do którego się dołączyliśmy.

Na parkingu przed basenem w Opocznie podstawiono Mobilny Punkt Krwiodawstwa z RCKiK w Łodzi. Niestety nie wszyscy w tym dniu mogli oddać krew ze względów zdrowotnych. Honorowo Krew oddali: Alicja Ciach, Piotr Ogłoziński, Piotr Kołodziejski, Grzegorz Rumiński, Michał Sykurski, Krzysztof Staniszewski oraz Tatiana Kosylak. Wszystkim krwiodawcom składam ogromne podziękowania za odwagę i chęć dzielenia się życiem z innymi.

galeria tutaj

Tatiana Kosylak

Uczniowie ZSZ sadzą las

W środę, 6 kwietnia 2016 r. uczniowie z klas: I ZSZ, III ZSZ, IV Technikum wzięli udział w akcji sadzenia lasu na terenie leśnictwa Myslibórz w Nadleśnictwie Opoczno. Z Nadleśnictwem Opoczno współpracujemy już od kilku lat organizując akcje sadzenia lasu, spotkania z leśnikiem w szkole oraz na ścieżce dydaktycznej w Januszewicach.

Sadzenie lasu było kolejnym etapem realizacji innowacji pedagogicznej: "Nauka poszła w las". Zajęcia realizowane były jako lekcje w terenie z geografii i biologii. Posadziliśmy około 1,5 tys. rocznej sosny na przygotowanym wcześniej terenie. Nad pracą uczniów czuwał leśniczy pan Paweł Pytlos. Na zakończenie sadzenia lasu przedstawiciel Nadleśnictwa Opoczno Pan Mateusz Sarleja dowiózł dla wszystkich napoje oraz kiełbaski i bułki na ognisko. Akcja sadzenia lasu zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek, którą wszyscy zjedli z ogromnym apetytem.

galeria tutaj

Tatiana Kosylak

RapPedagogia w Żarnowie

"Masz jedno życie, powtórki nie będzie”

W minionym tygodniu, ostatniego dnia marca z inicjatywy Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na hali Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie odbyło się profilaktyczne spotkanie z niezwykłym człowiekiem Dobromirem „MAK” Makowskim. Spotkanie było możliwe dzięki uprzejmości wójta gminy Żarnów dr Krzysztofa Nawrockiego, ponieważ koszty zostały pokryte z funduszy gminy w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

RAPPEDAGOGIA – program "oparty na muzyce Hip Hop, elementach profilaktyki oraz inspirowany przeszłym życiem autora i wykonawcy".

Autor projektu "RapPedagogia" jest założycielem fundacji "Młodzi dla Młodych", która swoją siedzibę ma w Pabianicach. Jest także pedagogiem oraz animatorem projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Przed laty sam mierzył się z wieloma problemami będąc wychowankiem Domu Dziecka. Jako młody człowiek przedawkował narkotyki i był na krawędzi życia i śmierci. Obecnie jeżdżąc po Polsce dociera do wielu szkół, domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych, mówiąc do młodzieży, że można żyć inaczej. W życiu Dobromira, jak podkreśla ważną rolę odegrali pedagodzy. To właśnie oni wyciągnęli do niego pomocną dłoń, zaufali, zapomnieli o przeszłości, po prostu dali szansę. Dali szansę, by mógł być wartościowym człowiekiem. Ale to mu nie wystarczyło, postanowił swą wiedzę i doświadczenie przekazywać innym. Dziś pomaga młodym ludziom wyjść z nałogu, wspiera rodziców w trudnych sytuacjach, ale jak sam mówi nie jest cudotwórcą, a proces wyjścia z uzależnienia trwa bardzo długo i trzeba zacząć od początku, czyli od domu rodzinnego.

Podczas pierwszej części Dobromir „MAK” Makowski starał się przekazać młodzieży, że powinni być sobą, nie powinni udawać kogoś innego, nie powinni przywdziewać innych twarzy, używał w tym celu bardzo trafnych słów: „Zerwij rejestrację!”.

W drugiej części spotkania z osobami dorosłymi, które zorganizowano w Domu Kultury w Żarnowie wyświetlił skróty teledysków, filmików na YOU TUBE, które oglądają w sieci młodzi ludzie, a o których dorośli nie mają pojęcia. Dał nam do zastanowienia się nad postępowaniem naszym i dzieci, kontrolą rodzicielską oraz zaufaniem. Bo po pierwsze, przecież my o tym wiemy, z dziećmi trzeba rozmawiać.

Żałowaliśmy, że tak mało rodziców mogło w tym dniu uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych z Dobromirem Makowskim. Uzyskaną wiedzę postaramy się przekazać dalej.

Była to naprawdę wartościowa lekcja profilaktyki

galeria tutaj

Tatiana Kosylak

Wielkanoc w ZSZ

 

galeria tutaj

Turniej motoryzacyjny

18 marca 2016 roku na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym odbył się IV Powiatowy Turniej Motoryzacyjny „Pierwszy Dzień Wiosny za kierownicą”

Zadaniem uczestników był przejazd szkolnym samochodem nauki jazdy wyposażonym w zestaw do testu Stewarta toru manewrowego ze slalomem, rondem angielskim, podjazdami, itp. O kolejności decydował czas przejazdu powiększony o dodatkowe kary–5 sekund w przypadku błędu technicznego.

Do turnieju zgłosiły się drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu: Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie, Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie i gospodarz – Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym.

W klasyfikacji indywidualnej III miejsce zajął uczeń naszej szkoły Krzysztof Dubiel z czasem. 0.54.98s

 W konkursie drużynowym 3 miejsce - Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie - drużyna I w składzie: Dubiel Krzysztof, Bociek Rafał, Miskiewicz Bartłomiej

Do zawodów międzyszkolnych uczniów przygotował Pan Janusz Aleksandrowicz.

galeria tutaj

Janusz Aleksandrowicz

Dołącz do projektu

Prelekcja

galeria tutaj

 

więcej tutaj

Kucharze w Karczmie u Guljana

W ramach zajęć praktycznych uczniowie kl. I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz uczestniczyli w lekcji pokazowej w Karczmie u Guljana - Grębenice. Młodzież wizytę rozpoczęła od zapoznania się z organizacją kuchni, następnie próbowała swoich sił pomagając szefowi kuchni przy gotowaniu żurku, zupy pomidorowej i grzybowej oraz robieniu pierogów.

Poprzez udział w tych zajęciach młodzi kucharze mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie. Cenne wskazówki szefa kuchni pomogły uczniom przybliżyć specyfikę pracy kucharza.

Zajęcia zakończyły się konsumpcją przygotowanych dań. Bardzo nam smakowało.

Dziękujemy pracownikom Karczmy u Guljana za miłe przyjęcie

galeria tutaj

Monika Brzozowicz

 

Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji

10 marca 2016 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie odbyły się Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Powiat Opoczyński, Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Opocznie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Celem przedsięwzięcia było stymulowanie kierunków kształcenia w powiązaniu z potrzebami gospodarczymi powiatu i działających na tym terenie przedsiębiorstw i instytucji.

Młodzież, która uczestniczyła w targach mogła pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu

Wymiana zdań z przedstawicielami różnych szkół, przedsiębiorstw i instytucji sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

W tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej szkoły, którzy oprócz bogatej oferty edukacyjnej zachęcali do degustacji pysznych wyrobów cukierniczych przygotowanych przez naszych uczniów - cukierników.

galeria tutaj

Anna Krawczyk, Monika Brzozowicz

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik

galeria tutaj

V Międzyszkolnym Konkursie BHP

I miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie BHP Opoczno 2016

W dniu 9 marca 2016 roku w Zespole Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie odbył się V Międzyszkolny Konkurs z BHP w ramach realizacji projektu „Kultura bezpieczeństwa”. Udział w konkursie wzięło dziesięć zaproszonych szkół, każdą reprezentowało trzech uczniów. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie godnie reprezentowały trzy uczennice: Paulina Gutowska, Magdalena Gredka i Paulina Gwadera

Szczególne osiągnięcie przypadło dla Pauliny Gutowskiej, uczennicy III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która zajęła I miejsce. Gratulacje!!!

galeria tutaj

Agnieszka Borończyk

Nowy plan już dostępny

Plan tutaj

Konkurs wiedzy „Kultura bezpieczeństwa”

Już po raz drugi w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy, który obejmował zagadnienia z zakresu fizjologii i higieny pracy. Konkurs zrealizowany był jako podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. Pomysłodawcami programu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Organizatorami konkursu w szkole byli wychowawcy klas. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z Technikum i Szkoły Zawodowej.

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Magdalena Gredka (kl. II ZSZ) i Paulina Gwadera (kl. I ZSZ) – 17 pkt

II miejsce – Paulina Gutowska (kl. III ZSZ), Natalia Jaruga (kl. II ZSZ), Mateusz Snochowski (kl. IV TOT) - 16 pkt

III miejsce – Julita Matusiak (kl. III ZSZ) – 14 pkt

GRATULUJEMY!

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI ZA ROK!

Koordynator programu

Kocham Cię Polsko

Turniej Kocham Cię Polsko

galeria tutaj

Tatiana Kosylak

Olimpiada Wiedzy

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - etap szkolny

organizator Paweł Mamrot

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów dla klas I, II i III Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2015/2016 dla semestrów drugiego, czwartego i szóstego.

Lekcja profilaktyczna

4 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Asystent do spraw prasowo-informacyjnych st. asp. Barbara Stępień zna bardzo dobrze specyfikę naszej szkoły, ponieważ jest naszym częstym gościem. Przekazuje młodzieży, jak również nauczycielom i wychowawcom cennych lekcji z zakresu profilaktyki uzależnień. Tym razem tematem spotkania była cyberprzemoc.

Przedstawiciele policji pokazali uczniom film dotyczący przemocy internetowej. Bardzo szczegółowo opowiadali również o wszelkich konsekwencjach związanych z niewłaściwym zachowaniem się w cyberprzestrzeni m in. o umieszczaniu niecenzuralnych wpisów i zdjęć. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła wcześniej w wielu lekcjach wychowawczych poświęconych w/w tematyce, jednak przedstawiciele prawa są według naszej oceny bardziej wiarygodni. Mamy nadzieję, że żaden z naszych wychowanków nie ulegnie nigdy presji kolegów i modzie i nie obrazi nikogo online

Anna Krawczyk

Studniówka 2016 już za nami

30 stycznia 2016 roku tradycyjnie 100 dni przed maturą na balu studniówkowym bawili się uczniowie naszej szkoły - Technikum Obsługi Turystycznej oraz słuchacze Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Bal studniówkowy Anno Domini 2016 uważam za rozpoczęty – tymi słowami Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie pani Bożena Kołtunowska otworzyła zabawę studniówkową.

Na bal przybyli również zaproszeni goście: pan Marcin Baranowski – Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego, pani Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, pani Małgorzata Grzesińska – Dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych oraz pan Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów. W części oficjalnej nie mogło zabraknąć życzeń kierowanych do młodzieży, a także podziękowań dla całego grona pedagogicznego, w szczególności dla pani dyrektor Bożeny Kołtunowskiej, wychowawców klas: pani Moniki Brzozowicz i pani Ireny Piekutowskiej oraz rodziców.

Czas wspólnej i beztroskiej zabawy na długo pozostanie w pamięci wszystkich, a szczególnie maturzystów

Wychowawca kl. IV TOT

galeria cz1. polonez: tutaj

galeria cz2. zabawa: tutaj

Quiz ekonomiczny

Po raz drugi w naszej szkole odbył się quiz ekonomiczny adresowany do uczniów Technikum i Szkoły Zawodowej w Żarnowie. Organizatorem przedsięwzięcia była pani Monika Brzozowicz – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych.

W quizie wzięły udział 4 dwuosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy. Uczniowie przez 60 minut zmagali się z różnymi konkurencjami wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i podstaw przedsiębiorczości.

Młodzież miała za zadania ułożyć puzzle z obrazkiem ekonomicznym, rozwiązać krzyżówkę, rozwinąć skróty instytucji, odnaleźć hasła ekonomiczne pośród 400 liter, odszukać zdania prawdziwe i fałszywe, ułożyć rozsypywankę dotyczącą pojęć ekonomicznych.

Każda konkurencja miała wyznaczony czas, w którym uczniowie musieli wykonać zadanie. Za poprawne rozwiązanie otrzymywali złotówki (oczywiści papierowe). Rywalizacja była zacięta. Drużyny walczyły o każdą złotówkę!

Po podliczeniu pieniędzy uzyskanych za poszczególne konkurencje I miejsce zajął zespół IV - Dominik Nowak i Krzysztof Staniszewski, którzy uzyskali 61 zł; II miejsce – zespół III – Rafał Momot i Mateusz Snochowski - 55 zł; III miejsce – zespół I – Weronika Kucharska i Małgorzata Sołtys - 53 zł; IV miejsce – zespół II - Magdalena Gredka i Natalia Jaruga - 49 zł.

GRATULUJEMY!

galeria tutaj

Monika Brzozowicz

Geografia – lekcja w terenie

W środę 20 stycznia 2016 r. uczniowie kl. IV Technikum uczestniczyli w lekcji w terenie poprowadzonej w ramach zajęć z geografii. Tematem lekcji było: „Degradacja gleb – wpływ działalności człowieka na glebę”.

Zajęcia w terenie odbyły się na terenie kopalni piaskowca niedaleko Żarnowa. Podczas zajęć młodzież mogła zaobserwować, w jaki sposób człowiek przekształcił środowisko naturalne, aby pozyskiwać surowiec mineralny. Mimo mrozu uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Podczas lekcji młodzież wysłuchała referatu przeczytanego przez jednego z kolegów na temat piaskowca w Żarnowie, pochodzenia skały, wykorzystania i sposobów pozyskiwania. Cele lekcji zostały zrealizowane w sposób aktywny.

Tatiana Kosylak

galeria tutaj

Przetarg

Przetarg na Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, oferty można składać do 15 stycznia w sekretariacie szkoły.

oferta tutaj

Wyniki ankiety

Ankieta skierowana była do uczniów ZSZ w Żarnowie w celu poznania opinii na temat atrakcyjności gminy Żarnów. Ankietę skonstruowali uczniowie lasy IV TOT, w ramach zajęć z pracowni informacji turystycznej.

Ankieta została przygotowana przez p. Tatianę Kosylak

ankieta tutaj

Wigilia szkolna

Wigilia w naszej szkole

 

Konkurs cukierniczy

W dniu 4 grudnia 2015 r. odbył się w ZSZ finał szkolnego konkursu ciastkarskiego tematycznie związanego z nadchodzącymi świętami. Wzięło w nim udział 9 uczniów z klasy II SZ o profilu cukiernik. Uczestnicy mieli za zadanie sporządzić wylosowane przez siebie ciasto. To kolejny rok, gdzie młodzież z wielkim zapałem stanęła w szranki, aby wykazać się swoimi umiejętnościami ciastkarskimi. Po dwóch dniach zmagań na korytarzu szkolnym unosił się nie tylko zapach ciast, ale także cynamonu, przypraw korzennych.

Wszyscy uczniowie wraz z pedagogami i zaproszonym gościem sekretarzem gminy panem Bogdanem Kubiszewskim mogli skosztować smakołyków. Wyroby były bardzo smaczne. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany dlatego komisja oceniająca miała trudne zadanie związane z wyborem najlepszych. Nie było wygranych ani przegranych. Pani dyrektor Bożena Kołtunowska gratulowała uczniom zdobytych umiejętności oraz wręczyła upominki. Z pewnością uczniowie i nauczyciel znów będą podejmować kolejne wyzwanie, bo tylko ten, kto próbuje ma szanse osiągnąć cel.

galeria tutaj

Mikołajki

W tym roku Mikołaj do naszej szkoły zawitał nieco wcześniej. Gość z Laponii odwiedził wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
 

Tym, którzy na to zasłużyli Święty rozdawał łakocie. Wśród uczniów panowało zdziwienie, że nikt w tym roku nie dostał rózgi. Ale grzeczna ta młodzież! Do zobaczenia Mikołaju za rok!

Monika Brzozowicz

galeria tutaj

Przegląd w Domu Kultury w Żarnowie

galeria tutaj

12 Przegląd..... VIDEO ZOBACZ

WARSAW MOTO SHOW 2015

Razem na Moto Show

galeria tutaj

relacja video:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy.

Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy cała społeczność Gminy Żarnów 11 listopada zebrała się na uroczystej mszy w kościele pw. św. Mikołaja w Żarnowie. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Żarnowie.

Po mszy uczestnicy obchodów Święta Niepodległości wyruszyli na cmentarz parafialny, aby złożyć wiązanki i zapalić znicze oddając cześć poległym w walce o Ojczyznę. Uroczystość na cmentarzu rozpoczął Wójt Gminy Żarnów - Krzysztof Nawrocki. Słowa Pana Wójta skłoniły zebranych do refleksji o Ojczyźnie i wzbudziły podziw dla bohaterów tamtych wydarzeń.

Uczniowie naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Bożeną Kołtunowską również uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Niepodległości i złożyli wiązankę na Grobie Nieznanego Żołnierza

Dzięki tak wspaniałym inicjatywom można mieć nadzieję, że w przyszłości zobaczymy więcej młodych uczestników obchodów, którzy świętować będą z potrzeby serca.

Monika Brzozowicz

SUPER XII. Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych z Żarnowa na scenie MDK w Opocznie podczas 12-go Przeglądu Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Opoczyńskiego.

galeria tutaj

film tutaj

Dlaczego SUPER? – Każdy, kto uczestniczył w tym wspaniałym przedsięwzięciu, potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny pt. „Z tradycją za pan brat”. Przedstawienie ukazywało, jak przez pokolenia kultywowano tradycje związane z regionem opoczyńskim. Szczególne wrażenie na jury i publiczności zrobiła wyjątkowa scenografia, która podkreśliła charakter przedstawienia. Młodzież w MDK-u poddała się atmosferze, jaką stworzyli nasi uczniowie na scenie. Szczególnie emocjonujący okazał się finał, który sprawił, że konferansjerzy i publiczność wkroczyli tanecznym krokiem na scenę i świetnie się bawili.

Spośród uczestników przedstawienia wyłoniono ośmiu uczniów, którym przyznano tzw. talenty.

Talent aktorski: Natalia Biniek, Piotr Ogłoziński, Dawid Pacyniak

Talent wokalny: Kinga Świerczyńska, Magdalena Gredka, Paulina Gutowska

Talent za scenografię: Izabela Rutowicz

Talent dźwiękowiec: Artur Przybyła

To wyjątkowe przedstawienie przygotowały panie: Agnieszka Borończyk, Anna Krawczyk, Monika Brzozowicz. Podczas obrad jury młodzież spontanicznie bawiła się przy akompaniamencie akordeonu. Na tę wspaniałą zabawę nie pozostali obojętni organizatorzy, którzy udostępnili nie tylko muzykę, ale również scenę, gdzie młodzież tańczyła wspólnie z zaproszonymi gośćmi

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny XIII. Przegląd… Mamy nadzieję, że będzie on nie mniej ekscytujący…

Agnieszka Borończyk

Wampiriada

ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI

10 LISTOPADA

Honorowi dawcy krwi to młodzież z ZSZ w Żarnowie: Lucyna Smardzewska, Izabela Rutowicz, Alicja Ciach, Małgorzata Zimnica, Piotr Ogłoziński, Grzegorz Rumiński, Piotr Stolarski, Krzysztof Staniszewski, Michał Sykurski oraz nauczyciel: Tatiana Kosylak.



Droga młodzieży, możecie być z siebie dumni, podarowaliście życie innym, ja jestem z Was dumna, trzymajcie tak dalej.

Tatiana Kosylak

galeria tutaj

STOWARZYSZENIE „U ŹRÓDEŁ”

15 października w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ z Modliszewic

Spotkanie konsultacyjne - „Akcja wlepkowa” z młodzieżą miało na celu zweryfikowanie pomysłów młodego pokolenia dotyczących form współpracy z seniorami oraz aktywizacji zawodowej. Pozwoliło to na zgromadzenie opinii od ludzi młodych, szczególnie istotnej z punktu widzenia realizacji tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju

galeriatutaj

Rezultaty „Akcji wlepkowej” znajdą odzwierciedlenie w celach i przedsięwzięciach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Monika Brzozowicz

XV OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO

W naszej szkole tegoroczne obchody Dnia Papieskiego przeżywaliśmy wspólnie pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.

galeriatutaj

Ksiądz Marcin Wojciechowski zaprosił całą społeczność szkolną do wspólnego uczczenia pamięci naszego rodaka. W swojej wypowiedzi, uświetnionej prezentacją multimedialną, podkreślił, że Dzień Papieski jawi się jako wezwanie do refleksji nad rodziną oraz wytrwałej modlitwy w jej intencji. Zaznaczył również, że Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny i obroną fundamentalnych jej wartości.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży z klasy I ZSZ, dzięki niemu każdy z nas mógł sobie przypomnieć nauczanie i postać św. Jana Pawła II oraz na nowo zawierzyć się Jego wstawiennictwu. Te dzień miał dla nas wymiar przede wszystkim duchowy.

Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie

Dnia 03.11.2015r. odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie z uczniami ZSZ w Żarnowie. Uczniowie uzyskali informacje na temat: aktualnych ofert pracy, lokalnego rynku pracy, dotacji dla bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności, możliwości finansowania staży i przygotowania zawodowego, możliwości wyboru optymalnego kierunku kształcenia. Uczniowie przekonali się jak ważną rolę pełnią doradcy zawodowi. Wsparcie doradcze jest szczególnie ważne dla przyszłych absolwentów ponieważ pozwoli im na odpowiednie wybranie ścieżki zawodowej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: IV TOT, II i III ZSZ. Spotkanie poprowadziła pani Agata Biała

Spotkanie z psychologiem

4 listopada gościliśmy w naszej szkole panią psycholog – Martę Kwiatkowską z Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Spotkanie z uczniami odbyło się w ramach realizacji programu Kultura bezpieczeństwa. Tematem pogadanki z młodzieżą był „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”. Informacje przekazane przez panią psycholog podczas bardzo ciekawych warsztatów okazały się cenne szczególnie dla uczniów, którzy odbywają praktykę zawodową.

Młodzieży wychodzącej z zajęć towarzyszyła pozytywna energia. I tak trzymajcie! Monika Brzozowicz

NAUKA POSZŁA W LAS

W ZSZ w Żarnowie, 3 listopada 2015 r. zorganizowano spotkanie z leśnikiem - panem Mateuszem Sarleją. Spotkanie było częścią innowacji pedagogicznej: "NAUKA POSZŁA W LAS", którego autorką jest Tatiana Kosylak - nauczyciel geografii , biologii i przedmiotów turystycznych w ZSZ w Żarnowie.

Pracownik Nadleśnictwa Opoczno, który zajmuje się edukacją przyrodniczo-leśną dzieci i młodzieży oraz systemem informatycznym w nadleśnictwie w bardzo ciekawy i zarazem prosty sposób opowiedział młodzieży o pracy w lesie, stanowiskach oraz zakresie odpowiedzialności pracowników. Interesująca prezentacja multimedialna była uzupełnieniem treści, o których mówił. W drugiej części spotkania poruszono problematykę zanieczyszczeń środowiska, w tym lasów. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób Lasy Państwowe przeciwdziałają zagrożeniom wynikającym z działalności człowieka oraz samej przyrody. Pan Mateusz opowiedział również o formach ochrony przyrody występujących na terenie Nadleśnictwa Opoczno. Podsumowując: Zorganizowane spotkanie przyczyniło się do lepszego poznania lasów, jako Państwowego Gospodarstwa Leśnego, młodzież dowiedziała się, że nie każdy leśnik jest leśniczym, jak większości się kojarzy, że las to ogromna bioróżnorodność gatunków, schronienie zwierząt, miejsce pracy, wypoczynku, miejsce, w którym pozyskuje się owoce i runo leśne, miejsce, w którym pozyskuje się drewno, a wreszcie las to także miejsce edukacji, przede wszystkim dzieci i młodzieży. I właśnie od edukacji zaczynamy. By, jak w tytule innowacji nauka nie poszła w las... Ale, by las dawał niesamowitą lekcję, lekcję przyrody, lekcję życia. Bo naszym zadaniem jest kształcić i przygotować do życia. Tak więc, wychodźmy naprzeciw wyzwaniom i ze szkolnych ławek.

galeria tutaj

Tatiana Kosylak

KONKURS POLONISTYCZNY

 

Dzień Edukacji Narodowej

galeria tutaj

Egzaminy dla SPTA

Sprzątanie Świata w Stajni Artystycznej MARCINKÓW

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej p.t. „Nauka poszła w las”, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z opiekunką panią Ireną Piekutowską oraz autorką innowacji panią Tatianą Kosylak 8 października 2015 sprzątała Świat

Akcja „Sprzątanie Świata” została zorganizowana w „Stajni Artystycznej MARCINKÓW” – gospodarstwie agroturystycznym na terenie gminy Żarnów. Grupa uczniów ZSZ w Żarnowie została bardzo miło przyjęta przez gospodynię i właścicielkę gospodarstwa, panią Marzenę Michałowską – Kowalik. Pani Marzena zaprosiła nas do sali świetlicowo-konferencyjnej, w której opowiedziała o gospodarstwie, oraz o stadzie koni, które hoduje w celach rekreacyjnych, jak również sportowych. Oprócz nauki jazdy konnej można skorzystać z terapii leczenia poprzez przebywanie z końmi, czyli hipoterapii.

Po krótkim instruktarzu ruszyliśmy do pracy, bo przecież z takim zamiarem odwiedziliśmy gospodarstwo. Właścicielka „Stajni Artystycznej MARCINKÓW”, poprosiła, abyśmy pomogli jej przy sprzątaniu wokół jednego z pastwisk i wybiegów dla koni. Uczniowie pod nadzorem opiekunów oraz pana Pawła, zatrudnionego w gospodarstwie sprzątali gałęzie, które zostały połamane w wyniku wiatru i zagrażały uszkodzeniu zagrody oraz linii energetycznej. Kolejnym etapem akcji było sprzątanie wokół stawu – naprawianie szkód po bobrach. Zbieraliśmy kamienie, które posłużyły do zabezpieczenia przepływu uchodzącego do stawu oraz likwidacji otworów w ziemi. Młodzież pomogła także przy wykaszaniu trawy wokół stawu. Trochę stresujący był fakt, że wokół nas chodziły konie, zaglądały nam do wiader, myśląc, że mamy dla nich smakołyki. W tych wiadrach często były karmione owsem i często podchodziły, by sprawdzić, co my w nich mamy… A tam były tylko kamienie, więc odchodziły zawiedzione.

Zwieńczeniem naszej pracy było przygotowane przez gospodynię ognisko, na którym upiekliśmy kiełbaskę, pani Marzena poczęstowała nas również kawą, herbatą, napojami oraz słodkościami. Chcąc podziękować za gościnę, przyjęcie, lekcję w terenie młodzież ZSZ w Żarnowie podarowała właścicielce gospodarstwa książkę o szlakach turystycznych woj. łódzkiego. Była to dla nas znakomita lekcja przyrody, poznaliśmy trudy z jakimi boryka się pani Marzena, prowadząc gospodarstwo agroturystyczne, a także korzyści wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Z ogromną chęcią powrócimy do „Stajni Artystycznej MARCINKÓW” wiosną, na kolejną lekcję w terenie, może skorzystamy wtedy z nauki jazdy konnej? Czas pokaże.

galeria tutaj

Tatiana Kosylak

Ostatnio dodane zdjęcia

Dokumentacja
Oferta edukacyjna
Dodatkowe informacje

 

Film o szkole

Mechanik pojazdów samochodowy

Technik BHP

 

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.