SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

Logowanie

Załóż konto na stronie internetowej

 https://lodzkie.edu.com.pl

Koniec roku szkolnego

galeria tutaj

Dni otwarte

galeria tutaj

Marsz na orientacje

W dniu 19 maja 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie odbył się I Marsz na Orientację Żarnowskie Tropy, w którym wzięły udział 6 - osobowe drużyny z Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie, Prywatnego Gimnazjum w Opocznie, Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie, Gimnazjum w Ogonowicach oraz drużyna gospodarzy wraz z opiekunami z terenu powiatu opoczyńskiego.

Celem Imprezy było przede wszystkim propagowanie aktywności fizycznej, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, popularyzacja imprezy Marszu na Orientację, jako niekonwencjonalnego rodzaju wypoczynku, możliwość sprawdzenia się w zajęciach o charakterze orientacyjnym z mapą, a także promocja oraz przedstawienie walorów i piękna terenów Żarnowa. Trasa Marszu rozpoczynała się w miejscowości Sielec, za zgodą Nadleśnictwa w Opocznie wiodła przez Sielecką Górę (najwyższe wzniesienie Wzgórz Opoczyńskich – 285,6 m n.p.m.), teren wokół Sieleckiej Góry, częściowo przez Żarnów, a meta była usytuowana w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Na trasie marszu usytuowanych było 5 punktów kontrolnych, na których drużyny miały wykonywać zadania ze znajomości mapy, znajomości posługiwania się kompasem, orientacji w terenie, a w związku z obchodzonym Międzynarodowym Dniem Roślin także obserwacji fauny i flory Na placu szkolnym młodzież musiała wykazać umiejętności praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenia na fantomie, które nadzorował i oceniał Jarosław Smak naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie. Trzeba stwierdzić, że to zadanie drużyny wykonywały bezbłędnie. Świadczyć to może jedynie o tym, że nikt nie lekceważy sobie tak ważnego zagadnienia jak bezpieczeństwo i pomoc drugiemu, i że dla każdego życie ludzkie jest wartością najwyższą.

Dodatkowo przeprowadzony został konkurs motoryzacyjny z wykorzystaniem symulatora jazdy oraz turniej zręcznościowy. Wysiłek i upór w dążeniu do celu został dostrzeżony u każdego uczestnika. Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami, które zostały wręczone przez przybyłych gości Bogdana Kubiszewskiego – sekretarza Gminy Żarnów i członka Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Jarosława Smaka oraz Grażynę Szafińską i Włodzimierza Szafińskiego- prezesa Oddziału PTTK w Żarnowie. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, który wręczyła Bożena Kołtunowska. Klasyfikacja Marszu na Orientację przedstawiała się następująco: I miejsce – Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie, II miejsce – Prywatne Gimnazjum w Opocznie, III miejsce - Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie.

Wyróżnienie otrzymali uczniowie Gimnazjum w Ogonowicach oraz występujący poza konkurencją uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarnowie. Okolicznościowe podziękowania otrzymali również opiekunowie drużyn Jarosław Bednarczyk, Witold Stanik, Małgorzata Aleksandrowicz , Iwona Urbańczyk i Monika Brzozowicz, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie uczniów do tego marszu.

Dla każdej drużyny dodatkowo nagrody ufundowali Państwo Szafińscy, którzy od wielu lat są pasjonatami turystyki pieszej i zwolennikami organizacji tego typu marszy. Po zakończonym konkursie dyrektor szkoły zaprosiła młodzież i gości na grillowane przysmaki. Uczestnikom Marszu należą się gratulacje, a całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie podziękowanie za zorganizowanie tej wspaniałej imprezy, której koordynatorem była Magdalena Polak.

galeria tutaj

W.O.R.D.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w eliminacjach regionalnych Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, które zostały przeprowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Rywalizacja drużyn stała na bardzo wysokim poziomie. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Kamil Jędrzejczyk, Rafał Góral i Piotr Michalski.

galeria tutaj

Dzień przedsiębiorczości

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Młodzież miała możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie.

Nasi uczniowie w zawodzie kucharz w tym roku udali się do restauracji w hotelu Podklasztorze w Sulejowie. Młodzież miała możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskiwała informacje o wymaganych umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do pracy na stanowisku kucharza. Dzień Przedsiębiorczości ma pomóc młodym ludziom w racjonalnym wyborze ścieżki zawodowej i edukacyjnej w dorosłym życiu.

Szkolny Koordynator Dnia Przedsiębiorczości

galeria tutaj

3 Maja

3 Maja to dla nas, Polaków, jedna z ważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy cała społeczność Gminy Żarnów zebrała się na uroczystej mszy w kościele pw. św. Mikołaja w Żarnowie.

Po mszy uczestnicy obchodów Święta Konstytucji 3 Maja udali się pod Szwedzką Górę, gdzie pod pomnikiem poświęconym bohaterom powstań narodowych (ufundowanym 3 maja 1923 roku), zostały złożone wiązanki kwiatów.

Delegacja uczniów naszej szkoły również uczestniczyła w obchodach Święta 3 Maja i złożyła wiązankę pod pomnikiem na Szwedzkiej Górze. Dzięki tak wspaniałym inicjatywom można mieć nadzieję, że w przyszłości zobaczymy więcej młodych uczestników obchodów, którzy świętować będą z potrzeby serca.

galeria tutaj

Koncert profilaktyczny „Dopóki masz wybór”

24 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w profilaktycznym programie słowno-muzycznym pt. „Dopóki masz wybór”. Autorem programu jest Piotr Nagiel terapeuta uzależnień, wokalista oraz lider zespołu STO%.

Podczas spotkania artysta przekonywał młodych ludzi o konieczności dokonywania właściwych wyborów życiowych, a także mówił jakie ryzyko wiąże się sięganiem po alkohol i narkotyki. Przedstawione historie nastolatków oraz teksty piosenek niosły przesłanie dla młodych ludzi, którzy dokonują w swoim życiu różnych wyborów. Spotkanie z Piotrem Nagielem i Marcinem Kołdra to wartościowa lekcja profilaktyki uzależnień.

galeria tutaj

Droga do Jerozolimy

Uczniowie naszej szkoły 7 kwietnia uczestniczyli w Drodze do Jerozolimy. To godzinne, plenerowe, interaktywne widowisko wielkanocne przedstawiające najważniejsze wydarzenia poprzedzające śmierć Jezusa Chrystusa. Rozgrywa się w pięknej scenerii ruin Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Wjazd i brama prowadząca na dziedziniec zamku, monumentalne mury i podziemia stają się na czas tej niezwyklej inscenizacji nowotestamentową Jerozolimą, której mieszkańcy entuzjastycznie witają swego wybawcę i króla.

Kiedy Jezus żył i chodził po ziemi zgodnie ze zwyczajem wielokrotnie w święto Paschy odbywał podróż do tego świętego miasta. Tam dokonywały się wielkie rzeczy decydujące o losie całej ludzkości. Widzowie wyruszając w drogę do Jerozolimy wraz z postaciami znanej z kart Pisma Świętego historii, zobaczą czym wtedy żyło to miasto, będą świadkami cudów, które Jezus czynił, pójdą z nim do wieczernika i ogrodu Getsemane, na sąd do Piłata, pod krzyż na Golgotę… poczują atmosferę wydarzeń i ostatnich chwil życia Tego przez, którego śmierć i zmartwychwstanie dokonało się zbawienie świata.

galeria tutaj

Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa

Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

Nasz statut tutaj

1% podatku dla naszej szkoły

W Zespole Szkół Zawodowych działa od 2010 roku Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, którego celem jest finansowe wspieranie młodzieży szkolnej. Dzięki Stowarzyszeniu uczniowie otrzymują: dofinansowanie do biletów autobusowych, wycieczek szkolnych i na zakup podręczników.

Osoby, które mogą wesprzeć naszą szkołę, prosimy o przekazanie 1% podatku.

Dane do wypełnienia

Nr KRS: 0000031762

Cel szczegółowy: 600000060399, Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

Konkurs fotograficzny:
 

KFK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej,

Wałbrzyski Ośrodek Kultury,

KFK ZG PTTK,

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

zapraszają do udziału
w
V OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTK
 

pt. "Byłem - Widziałem - Zdobyłem"

Konkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK
 

Regulamin tutaj
Wsparcie tutaj

Więcej informacji u Pana Janusz Aleksandrowicza
 

S.T.E.R.

O samorządzie terytorialnym na konkursie i w debacie po raz XII.

W dniu 23 marca 2017 roku (czwartek) odbył się XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli: Starosta Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg i Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dr Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się
z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu, organizowanego cyklicznie, jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce Kinga Karbownik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), II miejsce – Kinga Witoń (I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie), III – Dominika Suchecka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie (172 pkt) przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (143 pkt) oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie (131 pkt). W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężył Jakub Wlazło (Prywatne Gimnazjum w Opocznie) przed Natalią Białek, III miejsce zajęła Aleksandra Madej, IV – Natalia Wrzosek (wszystkie trzy Gimnazjum w Wygnanowie). Klasyfikację drużynową wygrali uczniowie z Gimnazjum w Wygnanowie (119 pkt), II miejsce – Prywatne Gimnazjum w Opocznie (106 pkt), III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Opocznie (104 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącej Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyli: Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu, Grażyna Wielgus - Sekretarz Powiatu, Bogdan Kubiszewski – Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego w towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów: Wojciecha Barana - Przewodniczącego Rady Gminy oraz Krzysztofa Smaka – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Bożena Kołtunowska – Dyrektor ZSZ w Żarnowie dla opiekunów uczniów biorących udział w konkursie wręczyła okolicznościowe podziękowania, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie do tego konkursu.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim było zagadnienie: „Samorząd w Polsce – współczesne wyzwania”. Zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie - z podziałem na stoliki panelowe, pytała m. in. o zagadnienia ustrojowe, o sposoby walki z bezrobociem, zasady wypłaty pieniędzy z programów stypendialnych, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu oraz perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego udzielali wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież pytania. W forum samorządowym udział wzięli również: Ksiądz kanonik Jan Kruk, Rafał Skoczylas – Dyrektor biura Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roberta Telusa, Michał Cegieła – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, Wiesław Kędziora – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Żarnów oraz Wiesław Sołtysiak – Kierownik praktycznej nauki zawodu w ZST w Mroczkowie Gościnnym. Uroczystego podsumowania XII edycji konkursu samorządowego dokonał Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński oraz Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu. Bożena Kołtunowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, zaprosiła wszystkich uczestników na następną edycję tego ciekawego przedsięwzięcia.


Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do kolejnej edycji tego konkursu. Z każdym rokiem rywalizacja szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu stoi na wyższym poziomie, co świadczy o rosnącym prestiżu tego konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy.

galeria tutaj

Paweł Mamrot

Lekcje z policjantem

text

Pierwszy dzień wiosny za kierownicą

21 marca 2017 roku w uczniowie naszej szkoły brali udział w II Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz w V Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym "Pierwszy dzień wiosny za kierownicą".

W konkursie drużynowym "Pierwszy dzień wiosny za kierownicą" kolejność finałowa wyglądała następująco:
 

  • 1 miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - drużyna I w składzie: Marek Kędziora, Krystian Warczyński, Norbert Parc.

  • 2  miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie w składzie: Michał Gross, Kacper Gruszecki, Wiktor Kwiecień.

  • 3 miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie w składzie: Artur Przybyła, Dawid Burakowski, Kamil Jędrzejczyk.

 

galeria tutaj

Kultura bezpieczeństwa

text

Turniej Pożarniczy

Dnia 10 marca br. odbył się "Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej" organizowany przez ...... . Naszą szkołę reprezentowali: Maciej Siwek, Daria Sochańska, Weronika Kucharska, Krzysztof Jaruga.

galeria tutaj

Targi spożywcze

9 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Targach Spożywczych Warsaw Show 2017. To inicjatywa dedykowana branży spożywczej.

Młodzież miała możliwość zapoznać się z ofertą producentów i dystrybutorów urządzeń do pakownia i etykietowania produktów spożywczych. Podczas targów, uczniowie mogli skorzystać z prelekcji dotyczących przetwórstwa spożywczego. Mamy nadzieję, że młodzież wróciła z targów bogatsza o „zawodową wiedzę”

galeria tutaj

Lekcje w terenie

W kinie i Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim – byliśmy!

W ramach lekcji fizyki, chemii i historii udaliśmy się z przyjemnością w dniu 7 marca 2017 roku, w do kina Helios w Piotrkowie Trybunalskim na film „Maria Skłodowska – Curie”, opowiadający historię jednej z naszych najwybitniejszych uczonych. Nowa międzynarodowa koprodukcja pomogła młodzieży przybliżyć portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej inteligencji, wiedzy i nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn i jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. Zaś w 1906 roku przyznano jej profesurę i równocześnie objęła własną katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji było wydarzeniem bez precedensu. Była też pierwszą uczoną, która zdobyła Nobla. W dziejach tej nagrody nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w dwóch różnych dziedzinach naukowych. Film jest skrótem wydarzeń z życia Marii Skłodowskiej Curie, którą przepięknie zagrała Karolina Gruszka, przekonująco i naturalnie.

Po seansie filmowym odwiedziliśmy Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie młodzież miała możliwość uczestniczyć w lekcji bibliotecznej, oraz zapoznać się ze zbiorami biblioteki. Dowiedzieliśmy się również, że placówka stale się rozwija, nie tylko w sensie powiększania zbiorów, ale również podejmowania nowych wyzwań. Prowadzi także szeroką działalność dydaktyczno-informacyjną na rzecz swoich użytkowników, służąc im pomocą w dotarciu do zbiorów poprzez wyszukiwanie źródeł w bazie elektronicznej własnej placówki a także w bazach innych bibliotek. Pani poinformowała nas, że w bibliotece są organizowane i prowadzone zajęcia dydaktyczne dla uczniów z zakresu edukacji polonistycznej, czytelniczej i medialnej, przyrodniczej i plastycznej w oparciu o dydaktyczne programy własne pracowników, a dla nauczycieli różnych specjalności organizuje się seminaria oraz warsztaty, zaś zestawienia bibliograficzne są zamieszczane na stronie internetowej biblioteki oraz publikowane w kwartalniku WODN "Forum Nauczycielskie". Dyrektor szkoły Bożena Kołtunowska podkreśliła, że biblioteka wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy szkół poprzez wspieranie realizacji podstawy programowej, a programy biblioterapeutyczne wspierają wychowywanie uczniów, dlatego nie była to nasza ostatnia wizyta w tej placówce. Już niebawem ponownie wybierzemy się do Pedagogicznej Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim na kolejną lekcję w terenie.

galeria tutaj

Organizatorem wycieczki był pan Janusz Aleksandrowicz wraz z panią Moniką Brzozowicz.

 

„Kultura bezpieczeństwa”

Konkurs wiedzy „Kultura bezpieczeństwa”

Już po raz trzeci w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy, który obejmował zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy oraz uprawnieniami i obowiązkami młodocianych. Konkurs zrealizowany był jako podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. Pomysłodawą programu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Organizatorami konkursu w szkole byli wychowawcy klas. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców:

I miejsce –Paulina Gwadera (kl. II ZSZ)

II miejsce – Weronika Kucharska (kl. II ZSZ),

III miejsce – Daria Sochańska (kl. I ZSZ)

galeria tutaj

GRATULUJEMY!

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI ZA ROK!

 

Żołnierze wyklęci

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na Powiatowych i Gminnych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W dniu 3 marca br. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z nauczycielami wzięła udział w gminnych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbywały się w Domu Kultury w Żarnowie. Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym zatytułowanym „Pamięć, to nasz obowiązek”. Następnie głos zabrali: Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, który omówił temat „ Konspiracja antykomunistyczna w powiecie opoczyńskim w latach1945-1956” oraz wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, który przybliżył postać kpt. Tadeusza Zajączka ps. „Szary” – dowódcę batalionu Narodowych Sił Zbrojnych Obwodu Żarnów.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy zebrani udali się pod tablicę pamiątkową kpt. Tadeusza Zajączka, gdzie delegacje ze szkół i poszczególnych jednostek wraz z wójtem złożyli wieńce i zapalili znicze.

Delegacja naszej szkoły wraz z panią dyrektor Bożeną Kołtunowską, także uczestniczyła w dniu 1 marca br. w powiatowych obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości zorganizowali: poseł Robert Telus, starosta Józef Róg, burmistrz Rafał Kądziela oraz Muzeum Regionalne. Po mszy odprawionej w kolegiacie św. Bartłomieja, w intencji niezłomnych żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce, przedstawiciele władz, instytucji, szkół złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pamiątkową tablicą. Były to dwie wyjątkowe i wartościowe lekcje historii.

galeria tutaj

Wyjątkowy Dzień i Wyjątkowy Pokaz

W scenerii karnawałowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz i cukiernik w dniu 23 lutego b.r. zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte na zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Rolady na słodko: charlotte royale z kremem bawarskim, rolada waflowa z bananem, tiramisu, rolada w kropki z kremem kawowym, z musem brzoskwiniowym i śmietaną, rolada makowa z bakaliowym kremem i rolady schabowe z dodatkiem grzybów i orzechów włoskich, z mięsa mielonego z nadzieniem szpinaku, pieczonej papryki i omleta, szpinakowe z łososiem, z wędzoną makrelą, serowe, z ciasta francuskiego z warzywnym nadzieniem, filety z kurczaka z serem w sezamie, roladki z tortilli ze słonecznikiem, z kolorowych naleśników… słowem rozmaitości i pyszności, jak to w Tłusty Czwartek, cieszyły oko i podniebienie całej społeczności szkolnej.

Pod dużym wrażeniem talentu młodzieży byli także zaproszeni goście: Artur Bagieński - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, dr Krzysztof Nawrocki- wójt Gminy Żarnów i Bogdan Kubiszewski - członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego i sekretarz Gminy Żarnów, których przywitała w murach szkoły Bożena Kołtunowska – dyrektor ZSZ wraz z gronem pedagogicznym. Podziękowała gościom za wspieranie pracy szkoły, dbałość o warunki nauki i świetne wyposażenie w środki dydaktyczne i pomoce naukowe. Bogdan Kubiszewski zaznaczył, że środki, które przekazuje Powiat Opoczyński szkołom na doposażenie pochodzą przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych. Krzysztof Nawrocki podkreślił, że szkoła w Żarnowie może poszczycić się długoletnim kształceniem zawodowym i że w tym roku mija już 55 lat od jej założenia. Zwrócił także uwagę na szeroką ofertę edukacyjną ZSZ, możliwości kształcenia w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, a od 1 września w Branżowej Szkole I stopnia, Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych i Kursach Kwalifikacyjnych. Zaznaczył, że szkoła może pochwalić się również bardzo dobrymi wynikami z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dobrymi wynikami z egzaminu maturalnego, do którego uczniowie podchodzą od 2002 roku.

Wicemarszałek województwa wyraził duże zadowolenie z pobytu w naszej szkole, zwrócił uwagę na bogato wyposażoną, zgodnie ze standardami unijnymi, bazę dydaktyczną, wyremontowane korytarze i sale lekcyjne. Powiedział, że cieszy się, że takie środowiskowe szkoły istnieją, bo mają swój klimat i rodzinną atmosferę. Zaznaczył, że zgodnie ze statystykami, uczniowie z mniejszych szkół są bardzo dobrze przygotowani do zewnętrznych egzaminów, a przede wszystkim dopilnowani pod względem wychowawczym. Na koniec pogratulował osobom przygotowującym potrawy. Zaznaczył, że rolady fantastycznie smakowały, kusiły swoim wyglądem, aromatem i były przepięknie udekorowane.

Wszyscy obecni w tym dniu mogli kosztować „rolowanych przysmaków” do woli. Był to już kolejny pokaz różnorodności cukierniczych i kulinarnych uczniów ZSZ, których do zawodu przygotowują p. Sylwia Biegała i p. Monika Brzozowicz – organizatorki Tegorocznego Festiwalu Rolad. Już w kwietniu kolejny pokaz, tym razem potrawy typowo wielkanocne.

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

Informacje

Uwaga:

Nowy plan na nowy semestr:

ZLO I, II,III, SPTA I, II, BHP i Kurs

Plan na miesiąc luty tutaj

 

Ostatnia RÓŻA

14 lutego nasza Szkoła wzięła udział w sztuce teatralnej "Ostatnia Róża" w wykonaniu młodzieży z kółka teatralnego przy MDK Opoczno.

galeria tutaj

 

Quiz ekonomiczny

Po raz trzeci w naszej szkole odbył się quiz ekonomiczny. W quizie wzięło udział 6 dwuosobowych zespołów reprezentujących poszczególne klasy.

Uczniowie przez 60 minut zmagali się z różnymi konkurencjami wykorzystując wiedzę
 i umiejętności z zakresu ekonomii i podstaw przedsiębiorczości.

Młodzież miała za zadania min. ułożyć puzzle z obrazkiem ekonomicznym, rozwiązać krzyżówkę, odnaleźć hasła ekonomiczne pośród 400 liter, ułożyć rozsypywankę dotyczącą pojęć ekonomicznych, dopasować znaczki konsumenta.

Każda konkurencja miała wyznaczony czas, w którym uczniowie musieli wykonać zadanie. Za poprawne rozwiązanie otrzymywali złotówki (oczywiści papierowe).

Rywalizacja była zacięta. Drużyny walczyły o każdą złotówkę!

I miejsce zajął zespół II – Kamil Ciszek i Damian Zelga, którzy uzbierali 58 zł.

II miejsce – zespół III – Weronika Kucharska i Marcin Rudzki -  55 zł.

III miejsce – zespół V – Damian Paruzel i Robert Malaga -  53 zł.

GRATULUJEMY!

galeria tutaj

Monika Brzozowicz

Wigilia szkolna

19 grudnia – jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia – cała społeczność szkoły spotkała się, aby wspólnie pochylić się cudem Wcielenia Syna Bożego i radośnie świętować to wydarzenie. Zgodnie z tradycją odbyło się wspólnie kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń błogosławionych, ciepłych i rodzinnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

galeria tutaj

Podróż do Betlejem

WSZYSTKO PO TO, BYŚMY MOGLI POCZUĆ MAGIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

W dniu 16 grudnia br. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z nauczycielami udała się w „Podróży do Betlejem”, która okazała się wspaniałą lekcją historii i religii. Było to półtoragodzinne widowisko, na które składały się sceny towarzyszące narodzinom Jezusa Chrystusa. Rozgrywało się ono w pięknej, zimowej scenerii ośrodka Fundacji Proem w Zakościelu, w sali widowiskowej, w lesie, nad brzegiem rzeki, w malowniczej, stuletniej willi. Od samego początku wszyscy byli częścią przedstawienia. Wchodząc do Betlejem nic już nie wyglądało tak samo, każdy został przeniesieni w czasie 2 tysiące lat wstecz. Wędrując po Betlejem doświadczało się wszystkimi zmysłami klimat i kulturę ówczesnych czasów, w którą wprowadzili widzów żołnierze rzymscy, którzy byli przewodnikami do końca drogi prowadzącej przez Judeę. Wszyscy stali się świadkami ciekawych wydarzeń z codziennego życia postaci biblijnych Maryi, Józefa, Trzech Mędrców, Heroda, którzy towarzyszyli w niezwykłej podróży do poznania prawdy o narodzeniu Mesjasza.

Największe wrażenie zrobiło na nas miasteczko żydowskie, które witało gwarem, zapachem i smakiem potraw. Nie zabrakło w nim żywych zwierząt i poczęstunku dla strudzonych wędrowców. Stajenka to ostatnia scena, w której z bliska można było przyjrzeć się nowo narodzonemu Jezusowi i posłuchać przesłania jakie niesie ze sobą ta historia: „Święta Bożego Narodzenia to nie tylko syto zastawiony stół i prezenty, ale to chwila, kiedy tak jak klęczący przed żłóbkiem rzymski żołnierz, należy oddać cześć Chrystusowi”. To niezwykłe interaktywne widowisko i koncert kolęd o nowoczesnym brzmieniu, każdy będzie długo pamiętał. Organizatorem wyjazdu był p. Janusz Aleksandrowicz.

galeria tutaj

Konkurs Bożonarodzeniowy

Boże Narodzenie to najbardziej oczekiwane święta przez nas wszystkich. W Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie tworzymy sytuacje sprzyjające czynnemu uczestnictwu w tradycji. 8 grudnia br. już po raz czwarty odbył się Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy, tematycznie związany z nadchodzącymi świętami. Celem konkursu było kultywowanie tradycji potraw i wypieków świątecznych, doskonalenie umiejętności zawodowych oraz pobudzenie kreatywności uczniów.

Zadaniem uczniów, kształcących się w zawodzie kucharz i cukiernik, było przygotowanie potraw i wyrobów cukierniczych, dowolną metodą oraz wykonanie dekoracji. W pięknej bożonarodzeniowej scenerii młodzież zaprezentowała swoje umiejętności zdobyte na zajęciach praktycznej nauki zawodu, które prowadzą p. Sylwa Biegała i p. Monika Brzozowicz – organizatorki konkursu. W tym dniu każdy mógł wybrać coś dla siebie. Na świątecznym stole nie zabrakło pierogów, smażonej ryby, łazanek z kapustą i grzybami, sałatek śledziowych i jarzynowych, ryby po grecku, schabu ze śliwką. Były też serniki, makowce, torciki, królewicze, orzechowce, pierniczki i inne ciasteczka. Prezentację wypieków bożonarodzeniowych oceniła cała społeczność szkolna, która była pod wielkim wrażeniem opanowania sztuki kulinarnej i cukierniczej przez koleżanki i kolegów. Zaproszony na konkurs p. Bogdan Kubiszewski, członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego docenił zdolności kulinarne młodzieży ZSZ w Żarnowie, podkreślając jednocześnie, że szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla zawodów z branży gastronomicznej. Na koniec dyrektor Bożena Kołtunowska pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, wręczyła dyplomy i nagrody. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej, podniosłej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

galeria tutaj

 

Lekcja w terenie kucharzy

W ramach zajęć lekcyjnych z pracowni gastronomicznej uczniowie z klasy II SZ kształcący się w zawodzie kucharz udali się do Zakładu Piekarskiego w Żarnowie. Tematem lekcji w terenie była Produkcja pieczywa. Młodzież została zapoznana z procesem produkcyjnym chleba i bułek, począwszy od magazynu mąki aż do wyrobu gotowego

Dziękujemy Panu Jackowi Lasocie – właścicielowi piekarni za ciekawy wykład i ciepły chleb.

galeria tutaj

Monika Brzozowicz

Podróż do Betlejem

Szkolne koło PTTK zaprasza do udziału:

Zbiórka 14:30 przed szkołą, wyjazd 14:50 (16 grudnia piątek)

Zgoda dla rodziców: tutaj

zobacz zwiastun tutaj

Organizator: tutaj

Zgłoszenia kierujemy do opiekuna koła PTTK

Wystawa historyczna w naszej szkole

W dniu 28 listopada br. w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie odbyła się wystawa historyczna zatytułowana „Pamiątki z walki o Niepodległość 1914 - 1920”. Inicjatorem zorganizowania tego przedsięwzięcia był Przemysław Ciszewski, który wraz z Bożeną Kołtunowską – dyrektorem ZSZ w Żarnowie doprowadzili do przedstawienia tej tematyki szerszej grupie odbiorców. Eksponaty, które znalazły się na tej wystawie pochodziły z prywatnych zbiorów Przemysława Ciszewskiego.

W przygotowaniu tej wystawy aktywnie pomagała Barbara Ciszewska oraz nauczyciele i słuchacze ZSZ w Żarnowie. W tym dniu, w pięknie przygotowanej sali można było obejrzeć m. in.: pamiątki związane z Legionami Polskimi, opracowania naukowe, prasę codzienną, fotografie oraz plakaty pochodzące z tamtego okresu. Ciekawym uzupełnieniem wystawy była prelekcja Przemysława Ciszewskiego obrazowana prezentacją multimedialną. Uczestnicy wystawy mogli również usłyszeć piękne pieśni legionowe. W tym dniu wystawę tę zobaczyło wiele osób. Byli to: uczniowie ZSZ, uczestniczy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Gimnazjum w Żarnowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Żarnowie . Wystawę obejrzeli również pracownicy Muzeum Regionalnego w Opocznie. Podczas wystawy można było również wysłuchać wystąpienia Pawła Reisinga – redaktora naczelnego regionalnego miesięcznika kulturalno - historycznego „KurieR – Kultura i Rzeczywistość”, który przedstawił tematykę legionową w tamtym czasie w życiu Piotrkowa Trybunalskiego. Ciekawym elementem tego wydarzenia był film poświęcony tym zagadnieniom. Wśród osób, które przybyły na to wydarzenie byli m.in.: ksiądz Grzegorz Zbroszczyk – proboszcz parafii w Żarnowie, ksiądz kan. Jan Kruk, Barbara Kantor – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński – Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie wraz z małżonką , Michał Cegieła – kierownik WTZ w Żarnowie, Marzena Michałowska - Kowalik – właścicielka „Stajni Artystycznej Marcinków”. Wystawę tę odwiedzili również samorządowcy: dr Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów, Marcin Baranowski – wicestarosta powiatu opoczyńskiego oraz Bogdan Kubiszewski – członek zarządu powiatu opoczyńskiego. Zorganizowana wystawa była interesującym wydarzeniem historycznym i stanowiła uzupełnienie obchodów 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Co najważniejsze – dla młodzieży była ciekawą i żywą lekcją historii.

galeria tutaj

Uczniowie na Warsaw Moto Show w Nadarzynie

W piątek 18 listopada nasi uczniowie byli na targach motoryzacyjnych Warsaw Moto Show. Do Warszawy przyjechały najdoskonalsze, najbardziej niesamowite samochody świata. Można było podziwiać marki najbardziej luksusowe – Bentley, Rolls Roys, Mercedes w wersji Maybach oraz fascynujące Lamborghini, Ferrari, Porsche oraz wiele innych. Reprezentowane były również samochody retro obrazujące historię polskiej i światowej motoryzacji, pojazdy elektryczne i „zwyczajne” marki: Skoda, Volkswagen, KIA.

Targi motoryzacyjne w centrum handlowo-wystawowym Ptak Warsaw Expo stały się już tradycją. Z roku na rok impreza staje się coraz większym wydarzeniem. Także w tym roku nie zabrakło atrakcji w postaci m.in. premier nowych modeli samochodów, których sprzedaż rozpoczynają polscy dilerzy. Premiery miały takie modele jak m.in. nowy Land Rover Discovery, Ferrari GTC4 LUSSO oraz Kia Rio. Wielu liczących się na rynku dilerów zaprezentowało swoje najnowsze oferty.

Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii :)

galeria tutaj

Janusz Aleksandrowicz

 

Harmonogram zajęć grupowych

 

 

11 Listopada

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości - najważniejsze święto obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

W dniu 10 listopada w naszej szkole odbyła się z tej okazji uroczysta akademia. Uczniowie klasy II przypomnieli o ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Polsce w tamtych trudnych czasach.

Zaprezentowali wiersze i piosenki pod kierunkiem Katarzyny Jakubczyk.

Łódzki Teatr Piosenki

"Miłość ci nic nie wybaczy"

Podany wyżej tytuł to nazwa wieczoru piosenki o Hance Ordonównie który odbył się 9 listopada w Łódzkim Teatrze Piosenki. Była to swoista podróż w przeszłość.  Piękna scenografia i stylowe stroje artystów stanowiły dodatkową więź z minionymi latami. Po występie część z nas miała okazję ustawić się do pamiątkowego zdjęcia z artystami Łódzkiego Teatru Piosenki i towarzyszącymi im muzykami.

Naszą szkołę reprezentowali Pani Bożena Kołtunowska - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, Pan Janusz Aleksandrowicz - opiekun szkolnego koła PTTK w Żarnowie, Maciej Siwek - członek szkolnego koła PTTK.

galeria tutaj

Janusz Aleksandrowicz

Konferencja Wojewódzka "Piesze wędrowanie z PTTK"

Żarnowski Oddział PTTK przy współpracy z Gminą Żarnów oraz przy wsparciu Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego zorganizował w dniu 5 listopada 2016 r. WOJEWÓDZKĄ KONFERENCJĘ "PIESZE WĘDROWANIE z PTTK". Przedstawicielami naszej szkoły byli (od lewej Pan Paweł Mamrot - sekretarz gminy Aleksandrów, Pani Bożena Kołtunowska - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, Pan Włodzimierz Szafiński - prezes Oddziału PTTK w Żarnowie, Pan Janusz Aleksandrowicz - nauczyciel i opiekun koła PTTK w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie).

galeria tutaj

Janusz Aleksandrowicz

WARSAW GASTRO SHOW

27 października uczniowie naszej szkoły – kucharze i cukiernicy oraz uczniowie Gimnazjum w Żarnowie wzięli udział w Międzynarodowych Targach Gastronomicznych Warsaw GASTRO Show 2016. To inicjatywa dedykowana branży gastronomicznej i spożywczej.

Młodzież miała możliwość zapoznać się z ofertą producentów i dystrybutorów sprzętu oraz wyposażenia skierowanego do sektora HoReCa. Podczas targów, stworzona była specjalna strefa edukacyjna, gdzie uczniowie szkół gastronomicznych mogli odbyć niezwykłe lekcje, które prowadzili specjaliści z zakresu obsługi urządzeń gastronomicznych, systemów higieny oraz produktów, żywności jak i napojów wykorzystywanych w profesjonalnej kuchni.

Imprezie towarzyszyły ciekawe prezentacje umiejętności m.in. pokaz barmański w wykonaniu wicemistrza świata flair Krzysztofa Drabika, który wcześniej prezentował swoje możliwości w programie „Mam talent”

Mamy nadzieję, że młodzież wróciła z targów bogatsza o „zawodową wiedzę”

galeria tutaj

Monika Brzozowicz

Projekt unijny

Opis i informacja o rekrutacji do projektu pt:

"Szkoły Zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy"

 

Ogłoszenie w pliku pdf  tutaj

INFO w pliku pdf tutaj

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU (UCZNIA/UCZENNICY) tutaj

Dzień Edukacji Narodowej

text

galeria tutaj

Nowe szkolne ogniwo PTTK w Żarnowie

Poniedziałek, 10 października br. stał się początkiem historii szesnastego szkolnego klubu PTTK przynależnego do Oddziału w Żarnowie. Trzynastu uczniów miejscowego Zespołu Szkół Zawodowych zadeklarowało chęć przystąpienia do naszego Towarzystwa, a uroczystość ślubowania pierwszej klasy ZSZ połączona została z wręczeniem legitymacji członkowskich PTTK.

Opiekunem organizacji z ramienia Rady Pedagogicznej został nauczyciel ZSZ w Żarnowie Janusz Aleksandrowicz. Po krótkiej pogadance związanej z planowanymi działaniami Oddziału skierowanymi do młodzieży szkolnej, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński w towarzystwie dyrektor szkoły Bożeny Kołtunowskiej, inspektor d/s kontroli Starostwa Powiatowego w Opocznie Marzanny Kazimierczyk i członka Prezydium ZO PTTK w Żarnowie Grażyny Szafińskiej, wręczył legitymacje i odznaki członkowskie nowoprzyjętym do PTTK. Każdy z uczniów wstępujących do Towarzystwa otrzymał także mapę woj. łódzkiego z przesłaniem, że poznawanie kraju należy zacząć od swojej "małej Ojczyzny".

galeria tutaj

Grażyna Szafińska

Ślubowanie

10 października to pamiętna data dla młodzieży z klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W tym dniu w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. To oni przez najbliższe trzy lata tworzyć będą "wizerunek" szkoły biorąc aktywny udział w jej życiu

Po powitaniu zebranych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Panią Dyrektor Bożenę Kołtunowską nastąpiła najważniejsza chwila – uroczyste ślubowanie. Od tego momentu stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Ukoronowaniem aktu ślubowania było wręczenie pamiątkowych certyfikatów.

Życzymy pierwszoklasistom samych sukcesów w naszej szkole!

Po oficjalnej części starsi koledzy postanowili w szeregi uczniowskie przyjąć nową klasę. Zobaczcie sami w jaki sposób ich powitali…

galeria tutaj

Monika Brzozowicz
 

 

Zajęcia w terenie „Wiatrowy Sad”

4 października uczniowie ZSZ - cukiernicy i kucharze wzięli udział w zajęciach w terenie, które odbyły się w tłoczni soków ”Wiatrowy Sad” w Kałęczewie.

Młodzież kształcąca się w branży spożywczej miała możliwość zobaczyć proces produkcji naturalnych soków owocowych. Nie tylko oglądaliśmy, ale również mogliśmy posmakować różnych asortymentów świeżo tłoczonego soku.

galeria tutaj

Monika Brzozowicz
Sylwia Biegała
 

Dzień Chłopaka

W poniedziałek 3 października obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych chłopaków świetną zabawę z mnóstwem śmiechu i słodkiego upominku. Pół żartem, pół serio postanowiliśmy przekonać zarówno nasze szkolne jury oraz wszystkie dziewczyny, jak wiele zalet posiada męska część naszej szkolnej społeczności.

W pierwszej części programu nasi panowie musieli stawić czoła nie lada wyzwaniu m.in. zaprezentować swoje umiejętności i bystrość umysłu nauczycielom zasiadającym w jury. Następnie udowodnić kobietom, że potrafią bez pomocy płci przeciwnej poradzić sobie z zawiązaniem krawata. Kolejną konkurencją było obranie jabłka z jak najdłuższą strużyną. Jak widać odważnych mężczyzn w naszej szkole nie brakuje! W następnej konkurencji nasi chłopcy mieli możliwość popisać się swoją kondycją fizyczną – skacząc jak najdłużej z gracją na skakance. Było bardzo wesoło. Bawili się dosłownie wszyscy, zarówno uczestnicy konkurencji jak i publiczność.

galeria tutaj

Ciekawa lekcja Historii

Dnia 19.09.2016 Uczniowie z klas zawodowych pojechali do kina „HELIOS” w Piotrkowie Trybunalskim na projekcję filmu „Smoleńsk”.

info o filmie tutaj

Kierownik wycieczki

Janusz Aleksandrowicz

 

Spotkanie z PTTK/o w Żarnowie

W poniedziałek 5. września br. odbyło się spotkanie uczniów dwóch klas ZSZ z przedstawicielami Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie w sprawie powołania szkolnego koła PTTK.

Dyrektorka szkoły Bożena Kołtunowska zachęcała młodzież do wstępowania do organizacji mając na względzie walory edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe, które niesie z sobą działalność Towarzystwa. Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie zaprezentował możliwości udziału młodzieży w szeregu imprez turystyczno - krajoznawczych, wyjazdach do teatru, udziału w różnorodnych konkursach, zlotach itp.

Aby powstało koło potrzeba przynajmniej 10 zainteresowanych uczniów, opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej został Janusz Aleksandrowicz, który tak jak kilku innych nauczycieli jest już członkiem PTTK. Mamy nadzieję, że próba utworzenia nowego szkolnego koła przy ZSZ w Żarnowie okaże się udaną.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016-2017

galeria tutaj

Dni Żarnowa 2016

galeria tutaj

 

 

Zdobądź wykształcenie u nas !!!

zapraszamy

Koniec roku 2015/2016

galeria tutaj

Program edukacji ekologicznej

 

Regulamin ekologicznego konkursu trasę rowerową lub pieszą pn.

"Bliżej opoczyńskiej natury" tutaj

Regulamin ekologicznego konkursu fotograficznego:

"Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego"  tutaj

Konkurs motoryzacyjny

W dniu 16 czerwca odbył się w naszej szkole konkurs motoryzacyjny który zorganizował  Janusz Aleksandrowicz. Uczniowie mieli do pokonania pewien odcinek trasy na symulatorze nauki jazdy.

Do zawodów przystąpili uczniowie klasy I, II, III, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy III Mateusz Jasion z czasem 1.25,601 ; Drugie miejsce zajął uczeń klasy III Krzysztof Dubiel z czasem 1.26,087 ; Trzecie miejsce zajął uczeń klasy I Adam Gorycza z czasem 1,26.472.

Gratulujemy

Janusz Aleksandrowicz

Plebiscyt

Podziękowanie


W dniu 19 kwietnia br. zakończył się plebiscyt na "Najfajniejsza Szkołę Ponadgimnazjalną Powiatu Opoczyńskiego", do którego została zgłoszona nasza szkoła Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Dzięki wam nasza szkoła zdobyła 1 miejsce na 8 szkół biorących udział w plebiscycie, sumą 4557 punktów.

wyniki  tutaj.

Ostatnio dodane zdjęcia

Dokumentacja
Oferta edukacyjna
Dodatkowe informacje

 

Film o szkole

Mechanik pojazdów samochodowy

Technik BHP

 

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.