SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

Ogłoszenie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019

odbędzie się 3 września o godzinie 9.30

Uroczystość odbędzie się na placu szkolnym

Koniec roku szkolnego 2017-2018

galeria w przygotowaniu

Dni otwarte szkoły

24 maja odbyły się w naszej szkole dni otwarte.

 

galeria tutaj

Ogłoszenie

W.O.R.D

Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 13 kwietnia 2018 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostały przeprowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Rywalizacja drużyn stała na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy musieli napisać test oraz wziąć udział w kilku praktycznych konkurencjach np. pomocy przedmedycznej, jazdy samochodem z piłką na "talerzu" oraz jeździe sprawnościowej. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Małgorzata Sołtys, Daniel Michalczyk, Damian Zelga. Opiekunem grupy był Pan Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

Powiatowy Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 23 marca 2018 roku w Domu Ludowym w Kraśnicy odbyły się XLI Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. ZSZ Żarnów reprezentowała uczennica klasy pierwszej BSIS Dominika Snochowska, która wywalczyła III miejsce w swojej grupie wiekowej, a mianowicie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. Uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z testu, a wśród nich reprezentantka naszej szkoły, zakwalifikowali się do etapu ustnego turnieju. Część finałowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Gratulujemy Dominice bardzo dobrego występu, a pozostałych uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, ponieważ celem turnieju jest m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki związanej z ochroną przeciwpożarową.

galeria tutaj

O samorządzie terytorialnym na konkursie i w debacie po raz XIII.

W dniu 23 marca 2018 roku (piątek) odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli: Starosta Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg i Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dr Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu, organizowanego cyklicznie, jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej. Tegoroczny konkurs był również jedną z form obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

galeria tutaj

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce Dominika Suchecka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), II miejsce – Julia Ścierska (I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie), III – Kinga Karbownik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie), IV – Małgorzata Kornata (także ZSP nr 1 w Opocznie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie (178 pkt) przed I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie (146 pkt) oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie (125 pkt). W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężyła Natalia Wrzosek przed Natalią Białek, III miejsce zajęła Julia Ślezak (wszystkie trzy Gimnazjum w Wygnanowie). Klasyfikację drużynową wygrali uczniowie z Gimnazjum w Wygnanowie (132 pkt), II miejsce zajęły 3 szkoły ex aequo zdobywając po 89 pkt – Zespół Szkół Samorządowych w Paradyżu, Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli oraz Gimnazjum nr 3 w Opocznie, III miejsce zajęło Prywatne Gimnazjum w Opocznie (85 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącej Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyli: Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński, Wojciech Baran - Przewodniczący Rady Gminy Żarnów, Krzysztof Smak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ksiądz Prałat Jan Kruk oraz Barbara Kantor – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Bożena Kołtunowska – Dyrektor ZSZ w Żarnowie dla opiekunów uczniów biorących udział w konkursie wręczyła okolicznościowe podziękowania, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie do tego konkursu.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim było zagadnienie: „Samorząd terytorialny jako jeden z filarów Odrodzonego Państwa Polskiego”. Zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie - z podziałem na stoliki panelowe, pytała m. in. o zagadnienia ustrojowe, zasady wypłaty pieniędzy z programów stypendialnych, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu, perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej, ale również zadawała pytania o codzienną pracę urzędniczą. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież pytania. W forum samorządowym udział wziął również Bogdan Kubiszewski – członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego. Uroczystego podsumowania XIII edycji konkursu samorządowego dokonał Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński. Bożena Kołtunowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, zaprosiła wszystkich uczestników na następną edycję tego ciekawego przedsięwzięcia.

Impreza spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. W tegorocznej edycji uczestniczyła rekordowa liczba szkół z terenu powiatu opoczyńskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do kolejnej edycji tego konkursu. Z każdym rokiem rywalizacja szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu stoi na wyższym poziomie, co świadczy o rosnącym prestiżu tego konkursu.

Paweł Mamrot

PRZEKAŻ 1% PODATKU

1% podatku dla naszej szkoły

W Zespole Szkół Zawodowych działa od 2010 roku Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, którego celem jest finansowe wspieranie młodzieży szkolnej. Dzięki Stowarzyszeniu uczniowie otrzymują dofinansowanie do biletów autobusowych, wycieczek szkolnych i na zakup podręczników.

Osoby, które mogą wesprzeć naszą szkołę, prosimy o przekazanie 1% podatku.

Dane do wypełnienia

Nr KRS: 0000031762

Cel szczegółowy: 600000060399, Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

Wielkanoc

 

galeria tutaj

REGIONALNA GALA EDUKACJI I RODZINY W DRZEWICY Z UDZIAŁEM NASZYCH REPREZENTANTÓW

W dniu 5 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odbyła się II Regionalna Gala Edukacji i Rodziny, zorganizowana przez gospodarzy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie, filią w Drzewicy i Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Opoczyńskiego oraz Przewodniczącej Rady Powiatu.

Patronatem merytorycznym przedsięwzięcie to objęli natomiast Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Szpital Rejonowy w Opocznie.

Atrakcją Gali był Turniej Szkół o nagrodę Starosty Powiatu Opoczyńskiego, w którym obok drużyn ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ZSPg nr 1 im. S. Staszica w Opocznie udział wzięła również drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. Naszą szkołę godnie reprezentowali: uczniowie klasy trzeciej Weronika Kucharska i Dawid Pacyniak oraz pani Marzena Pacyniak. Wielkie brawa i słowa podziękowania dla całej trójki uczestników, a szczególne dla Dawida Pacyniaka, który reprezentował naszą drużynę na scenie i dzielnie zmagał się z niełatwymi pytaniami konkursowymi. Hasłem przewodnim zorganizowanej po raz drugi Gali były: rodzina, zdrowie i bezpieczeństwo jako najważniejsze wartości w życiu człowieka. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak ciekawym przedsięwzięciu. Naszym reprezentantom jeszcze raz dziękujemy.

„Kultura bezpieczeństwa”

Już po raz czwarty w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy, który obejmował zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy oraz uprawnieniami i obowiązkami młodocianych. Konkurs zrealizowany był jako podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. Pomysłodawcą programu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Organizatorami konkursu w szkole byli wychowawcy klas. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Damian Zelga (kl. II ZSZ)

II miejsce – Weronika Kucharska (kl. III ZSZ),

III miejsce – Małgorzata Sołtys (kl. III ZSZ)

galeria tutaj

 GRATULUJEMY! ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI ZA ROK!

Monika Brzozowicz

Ogłoszenie

Plan zajęć szkoły policealnej i zaocznej na semestr II

Szkoła Zaoczna: ZLO I, II, III,  pobierz plan tutaj

Kurs  tutaj 

SPTA I, II  pobierz plan tutaj

SPTA dodatkowe zajęcia tutaj

 

Sałatkowy Zawrót Głowy

Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Promując zdrowy styl życia młodzież tym razem przygotowała warzywne przysmaki. Na stole królowały różne sałatki, które cieszyły oko i podniebienie całej społeczności szkolnej. Sałatki fantastycznie smakowały i kusiły swoim wyglądem.

Wszyscy obecni w tym dniu mogli kosztować warzywnych przekąsek do woli. Już w marcu kolejny pokaz, tym razem potrawy typowo wielkanocne.

galeria tutaj

Spotkanie z psychologiem

Po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole panią psycholog – Martę Kwiatkowską z Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Spotkanie z uczniami odbyło się w ramach realizacji programu Kultura bezpieczeństwa. Tematem pogadanki z młodzieżą był „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”. Informacje przekazane przez panią psycholog podczas bardzo ciekawych warsztatów okazały się cenne szczególnie dla uczniów, którzy odbywają praktykę zawodową w zakładach pracy.

Młodzieży wychodzącej z zajęć towarzyszyła pozytywna energia. I tak trzymajcie!

Kucharze w restauracji PATROL

W ramach zajęć praktycznych uczniowie kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz uczestniczyli w lekcji pokazowej w restauracji Patrol - Sielec. Młodzież wizytę rozpoczęła od zapoznania się z organizacją kuchni, następnie próbowała swoich sił pomagając w kuchni przy sporządzaniu dań.

Poprzez udział w tych zajęciach młodzi kucharze mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie. Cenne wskazówki pracowników kuchni pomogły uczniom przybliżyć specyfikę pracy kucharza. Dziękujemy pracownikom restauracji PATROL za miłe przyjęcie.

galeria tutaj

Quiz ekonomiczny

Po raz czwarty w naszej szkole odbył się quiz ekonomiczny. W quizie udział wzięły 4 dwuosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy. Uczniowie przez 90 minut zmagali się z różnymi konkurencjami wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i podstaw przedsiębiorczości. Młodzież miała za zadania min. ułożyć puzzle z obrazkiem ekonomicznym, rozwiązać krzyżówkę, odnaleźć hasła ekonomiczne pośród 400 liter, ułożyć rozsypywankę dotyczącą pojęć ekonomicznych, odczytać gesty komunikacji niewerbalnej. Każda konkurencja miała wyznaczony czas, w którym uczniowie musieli wykonać zadanie. Za poprawne rozwiązanie otrzymywali złotówki (oczywiści papierowe:).

Rywalizacja była zacięta. Drużyny walczyły o każdą złotówkę!

I miejsce zajął zespół IV – Paulina Gwadera i Marcin Rudzki , którzy uzbierali 82 zł

II miejsce – zespół III – Krystian Stępniewski i Dawid Kujawski - 80 zł

III miejsce – zespół II – Monika Janowska i Jagoda Kopta - 49 zł

GRATULUJEMY!

galeria tutaj

Zakościele

W dniu 15 grudnia br. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z nauczycielami udała się w „Podróży do Betlejem”, która okazała się wspaniałą lekcją historii i religii. Było to półtoragodzinne widowisko, na które składały się sceny towarzyszące narodzinom Jezusa Chrystusa. Rozgrywało się ono w pięknej, zimowej scenerii ośrodka Fundacji Proem w Zakościelu, w sali widowiskowej, w lesie, nad brzegiem rzeki, w malowniczej, stuletniej willi. Od samego początku wszyscy byli częścią przedstawienia. Wchodząc do Betlejem nic już nie wyglądało tak samo, każdy został przeniesieni w czasie 2 tysiące lat wstecz. Wędrując po Betlejem doświadczało się wszystkimi zmysłami klimat i kulturę ówczesnych czasów, w którą wprowadzili widzów żołnierze rzymscy, którzy byli przewodnikami do końca drogi prowadzącej przez Judeę. Wszyscy stali się świadkami ciekawych wydarzeń z codziennego życia postaci biblijnych Maryi, Józefa, Trzech Mędrców, Heroda, którzy towarzyszyli w niezwykłej podróży do poznania prawdy o narodzeniu Mesjasza.

Największe wrażenie zrobiło na nas miasteczko żydowskie, które witało gwarem, zapachem i smakiem potraw. Nie zabrakło w nim żywych zwierząt i poczęstunku dla strudzonych wędrowców. Stajenka to ostatnia scena, w której z bliska można było przyjrzeć się nowo narodzonemu Jezusowi i posłuchać przesłania jakie niesie ze sobą ta historia: „Święta Bożego Narodzenia to nie tylko syto zastawiony stół i prezenty, ale to chwila, kiedy tak jak klęczący przed żłóbkiem rzymski żołnierz, należy oddać cześć Chrystusowi”. To niezwykłe interaktywne widowisko i koncert kolęd o nowoczesnym brzmieniu, każdy będzie długo pamiętał. Organizatorem wyjazdu był p. Janusz Aleksandrowicz.

galeria tutaj

Wigilia klasowa

Boże Narodzenie to najbardziej oczekiwane święta przez nas wszystkich. 20 grudnia już po raz piaty odbył się cukierniczy i kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy, tematycznie związany z nadchodzącymi świętami.

Zadaniem uczniów, kształcących się w zawodzie cukiernik i kucharz, było przygotowanie potraw i wyrobów cukierniczych, dowolną metodą oraz wykonanie dekoracji. W pięknej bożonarodzeniowej scenerii młodzież zaprezentowała swoje umiejętności zdobyte na zajęciach praktycznej nauki zawodu, które prowadzą p. Sylwa Biegała i p. Monika Brzozowicz – organizatorki konkursu.

W tym dniu każdy mógł wybrać coś dla siebie. Na świątecznym stole nie zabrakło pierogów, smażonej ryby, łazanek z kapustą i grzybami, sałatek śledziowych i jarzynowych, ryby po grecku. Były też serniki, makowce, orzechowce, pierniczki i inne ciasteczka. Prezentację wypieków bożonarodzeniowych oceniła cała społeczność szkolna, która była pod wielkim wrażeniem opanowania sztuki kulinarnej i cukierniczej przez koleżanki i kolegów. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej, podniosłej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

galeria Wigilia tutaj

galeria konkurs tutaj

Stajnia w Marcinkowie

text

galeria tutaj

Szkolenie przez Włoskiego cukiernika

20 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów kształcących się w zawodach cukiernik i kucharz. Inicjatorem tego spotkania był pan Janusz Aleksandrowicz. Szkolenie poprowadził mistrz cukiernictwa rodem pochodzący z Włoch Salvatore Antonio Bonaventura. Już po raz kolejny w naszej kuchni zagościł Chef Pasticere Italiano.

Uczniowie pod czujnym i profesjonalnym okiem fachowca sporządzali wyroby cukiernicze słodkie i słone, wykonane na bazie ciasta kruchego. W tym dniu królowały tarty i tartaletki, a „wisienką na torcie” była panna cotta. Młodzież ZSZ w Żarnowie wykonywała, podpatrywała, obserwowała mistrza w pracy. Sami również próbowali swoich sił, starali się, aby ich smakołyki nie tylko cieszyły oko ale i podniebienie. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

galeria tutaj

Nasza klasa Mundurowa z wizytą w PSP Opoczno

text

galeria tutaj

Muzeum Opoczno

text

galeria tutaj

99 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie 9 listopada br. obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości w 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego – 11 listopada 1918 r. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Bożena Kołtunowska, która przywitała całą społeczność szkolną, a w swojej wypowiedzi powiedziała: Nasze dzisiejsze spotkanie wynika ze szczególnej okazji, jaką jest Święto Niepodległości. Chcemy je dziś godnie uczcić, przypominając sobie fakty historyczne ważne dla naszego Narodu, związane z dniem 11 listopada. Odśpiewamy pieśni patriotyczne i wyrecytujemy wiersze o Święcie Niepodległości. W historii naszej Ojczyzny był trudny i smutny czas, w którym na ponad 100 lat Polska utraciła niepodległość. Trzy zaborcze mocarstwa: Austria, Prusy i Rosja podzielili między siebie polską ziemię i w ten sposób wymazano nasz kraj z mapy Europy. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy Polski. Zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Zakazano używania polskiej flagi i godła. Zakazano mówienia po polsku. Karano tych, którzy te zakazy łamali. Dzieci karcono, dorosłych więziono. Naród polski jednak nie poddawał się. Polska – mimo że była wykreślona z mapy Europy – istniała. Istniała dzięki temu, że każde kolejne pokolenie stawało w obronie najcenniejszych dla Ojczyzny wartości – języka, religii, kultury. Polacy walczyli w wielkich powstaniach narodowych, które jednak kończyły się klęską.

W takich dniach jak ten głębiej zastanawiamy się nad naszą miłością do ojczyzny. Patriotyzm XXI w. nie wymaga od nas uczestnictwa w powstaniach. Uczciwe i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków – nauki w szkole, pracy zawodowej, rozwój zainteresowań, kultywowanie polskich zwyczajów, rozwój rodzimej kultury, znajomość zakątków naszej ojczyzny... wszystko to składa się na nasz patriotyzm. Roman Dmowski, jeden z twórców odrodzonej Polski, napisał kiedyś: „Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować”. Wydarzeniom, które wówczas miały miejsce, ludziom, którzy walczyli za naszą Ojczyznę, chcemy oddać dziś hołd i cześć. To dzięki nim żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce.

Następnie uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy przygotowali wzruszający montaż poetycko-muzyczny pod kierunkiem Katarzyny Jakubczyk i Pawła Mamrota. Akademię rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego. Oprócz wierszy i pieśni patriotycznych nie zabrakło informacji historycznych. Wszystko po to, aby wszczepić w serca uczucia do własnego kraju. Narratorzy przypomnieli nam jak trudna była droga do Niepodległej. Uczniowie wyrecytowali wiersze, które zachęcały do zadumy nad losem Polski. Nastrojowe tło dla uroczystości stanowiła dekoracja przystrojona w biało-czerwoną flagę, przygotowana przez panie Milenę Pękalę i Annę Krawczyk.

galeria tutaj

Wspomnienia niebieskiego mundurka

W Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie w dniu 8 listopada 2017 roku odbyła się, z inicjatywy dyrektor Bożeny Kołtunowskiej, wystawa historyczna zatytułowana "Wspomnienia niebieskiego mundurka - pamiątki szkolne z lat 1830-1960 ze zbiorów Państwa Barbary i Przemysława Ciszewskich".

Podczas wystawy Pan Przemysław przeprowadził prelekcję, poświęconą prezentowanym pamiątkom szkolnym z okresu ostatnich 200 lat, podczas której uczestnicy dowiedzieli się o XVIII-wiecznym szkolnictwie, a także o warunkach i zwyczajach panujących w szkole, na podstawie pamiętników jego dziadków i pradziadków. Wśród licznych eksponatów, z których większość to pamiątki rodzinne, znajdowały się: XIX-wieczny zeszyt szkolny pisarki Narcyzy Żmichowskiej z 1832 r., sprawozdanie o działalności Izby Edukacji Narodowej z 1812 r., zeszyty z 1850 r. pisane gęsim piórem, porcelanowy kałamarz z początku XIX w., razem z piasecznicą, kilkanaście podręczników XIX-wiecznych po w językach polskim i rosyjskim, także z okresu międzywojennego, a także podręczniki powojenne z elementami dla dorosłych z 1950 r. wydane w ramach walki z analfabetyzmem. Oprócz wspomnianych perełek można było ujrzeć także stare fotografie uczniów, przybory szkolne, oraz maszynę do pisania.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Żarnowie, ale także członkowie lokalnej wspólnoty - miejscowi artyści, oraz przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu. Była to wspaniała lekcja historii, poświęcona edukacji szkolnej z ostatnich 200 lat, podczas której można było poznać wiele ciekawych zwyczajów panujących w dawnej szkole, jak również zapoznać się z licznymi pamiątkami edukacyjnymi.

galeria tutaj

 

Uczniowie na Warsaw Moto Show w Nadarzynie

W piątek 27 października nasi uczniowie byli na targach motoryzacyjnych Warsaw Moto Show. Do Warszawy przyjechały najdoskonalsze, najbardziej niesamowite samochody świata. Można było podziwiać marki najbardziej luksusowe – Bentley, Rolls Roys, Mercedes w wersji Maybach oraz fascynujące Lamborghini, Ferrari, Porsche oraz wiele innych.

Reprezentowane były również samochody retro obrazujące historię polskiej i światowej motoryzacji, pojazdy elektryczne i „zwyczajne” marki: Skoda, Volkswagen, KIA.

Targi motoryzacyjne w centrum handlowo-wystawowym Ptak Warsaw Expo stały się już tradycją. Z roku na rok impreza staje się coraz większym wydarzeniem. Także w tym roku nie zabrakło atrakcji w postaci m.in. premier nowych modeli samochodów, których sprzedaż rozpoczynają polscy dilerzy.

Premiery miały takie modele jak m.in. nowy Mercedes  klasa X. Wielu liczących się na rynku dilerów zaprezentowało swoje najnowsze oferty. Organizatorem wyjazdu był Pan Janusz Aleksandrowicz.

Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii :)

galeria tutaj

Janusz Aleksandrowicz

 

Nasza młodzież na warsztatach z zakresu prawa

17 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się szkolenie dla uczniów, które przeprowadziła adwokat Agnieszka Prętczynska, przedstawiciel firmy Fundacja Honeste Vivere z Warszawy.

fot: http://www.opocznopowiat.pl

Starostwo Powiatowe w Opocznie reprezentowała Grażyna Wielgus – sekretarz powiatu. W szkoleniu uczestniczyło 100 uczniów naszych powiatowych szkól. Szkolenie to mialo na celu podniesienie wiedzy i przekonanie do ustalania swoich praw przed odpowiednimi organami oraz wypromowanie programu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w naszym powiecie.

fot: http://www.opocznopowiat.pl

Na szkoleniu tym poruszono zagadnienia z prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, prawa stosowanego na co dzień oraz prawa w działaniu. Szkolenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymał stosowny certyfikat. Kolejny szkolenie dla młodzieży z tego zakresu za rok.

DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.


św. Jan Paweł II

Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodziliśmy w naszej szkole w dniu16 października. Pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją odbyła się uroczysta akademia, na którą zaprosił całą społeczność szkolną ksiądz Marcin Wojciechowski. Na początku warto podkreślić, iż już samo sformułowanie hasła jest znamienne. Ma stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku. Zdanie będące hasłem w dokumencie jest umieszczone na początku Zakończenia zatytułowanego Duc in altum (wypłyń na głębię). Te ostatnie słowa na pewno są o wiele bardziej znane. Były wypowiadane przez św. Jana Pawła II wielokrotnie, zwłaszcza w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Św. Jan Paweł II w omawianym zakończeniu wyraźnie odwołuje się do nadziei:

Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami. Czyż nie po to właśnie obchodziliśmy Rok Jubileuszowy, aby na nowo zaczerpnąć z tego żywego źródła naszej nadziei? Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19) Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5)
 

W swojej wypowiedzi ksiądz Marcin zachęcał do pielęgnowania dziedzictwa pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Podkreślił, że Dzień Papieski to szczególne podziękowanie za dar Jana Pawła II dla Kościoła i świata, że młodzież potrzebuje Ewangelii, by z nadzieją wkraczać w życie. Przytoczył słowa Papieża, że nadzieja jest w tym, że zło można zwyciężyć. Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj, zło można zwyciężyć tylko dobrem. I to jest nadzieja. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z klasy I i II Branżowej szkoły I Stopnia, dzięki niemu każdy z nas mógł sobie przypomnieć nauczanie i postać św. Jana Pawła II oraz na nowo zawierzyć się Jego wstawiennictwu. Te dzień miał dla nas wymiar przede wszystkim duchowy.

galeria tutaj

Uroczyste obchody Dnia Nauczyciela

JEŻELI SĄ GDZIEŚ NA TYM ŚWIECIE ŚWIĘCI
TO U NAS W SZKOLE JEST ICH BARDZO WIELE
A NAZYWAJĄ SIĘ

NAUCZYCIELE!

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkól Zawodowych w Żarnowie był uroczyście obchodzony dnia 12 października 2017 roku. Tę wyjątkową uroczystość rozpoczęła pani dyrektor szkoły Bożena Kołtunowska, która przywitała zaproszonych gości, a następnie wręczyła nagrody dla nauczycieli. Swą obecnością, podczas szkolnych obchodów Dnia Nauczyciela, zaszczycili nas przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i kościelnych: ksiądz Prałat Jan Kruk, ksiądz Proboszcz Grzegorz Zbroszczyk, Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego – Marcin Baranowski, dr Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, Sekretarz Gminy Żarnów i Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego – Bogdan Kubiszewski, Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie – Wojciech Baran, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie – Barbara Kantor, prezes PTTK w Żarnowie – Włodzimierz Szafiński wraz z małżonką Grażyną Szafińską, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – Michał Cegieła
 

W tym wyjątkowym dniu zasługi dla pracy pedagogicznej podkreśliła pani dyrektor Bożena Kołtunowska i wręczyła nagrody dla pani Moniki Brzozowicz – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, dla pana Janusza Aleksandrowicza – nauczyciela uczącego przedmiotów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz dla pana Pawła Mamrota – nauczyciela przedmiotów z zakresu prawa i administracji. Nagrodę Starosty Powiatu Opoczyńskiego przyznano pani pedagog Annie Krawczyk.

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz z paniami Agnieszką Borończyk i Anną Krawczyk przygotowali przedstawienie z nutą humoru pt. Nauczyciel w oczach ucznia. Uczniowie podczas uroczystości podkreślili, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa nauczyciel i wychowawca. Swą wdzięczność dla pracy pedagogów wyrazili poprzez poezję, prozę i muzykę, a także wręczając Pani Dyrektor oraz wszystkim Nauczycielom kwiaty.

Agnieszka Borończyk

galeria tutaj

Nagrodzeni w Dniu Edukacji Narodowej

galeria tutaj

 

 

Ślubowanie Uczniów Klasy I

3 października to pamiętna data dla młodzieży z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia. W tym dniu w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. To oni przez najbliższe trzy lata tworzyć będą "wizerunek" szkoły biorąc aktywny udział w jej życiu.

Po powitaniu zebranych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Panią Dyrektor Bożenę Kołtunowską nastąpiła najważniejsza chwila – uroczyste ślubowanie. Od tego momentu stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Ukoronowaniem aktu ślubowania było wręczenie pamiątkowych certyfikatów. Życzymy pierwszoklasistom samych sukcesów w naszej szkole!

galeria tutaj

Monika Brzozowicz

 

Dzień chłopaka

We wtorek 3 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji przygotowałyśmy dla naszych chłopaków konkursowe zmagania z mnóstwem śmiechu. Pół żartem, pół serio postanowiłyśmy przekonać zarówno nasze szkolne jury oraz wszystkie dziewczyny, jak wiele zalet posiada męska część naszej szkolnej społeczności.

W pierwszej części programu nasi panowie musieli stawić czoła nie lada wyzwaniu, a mianowicie zaprezentować swoje umiejętności w nawlekaniu igły i przyszywaniu guzików. Następnie nasi chłopcy musieli udowodnić, że są prawdziwymi kibicami i znają się na piłce nożnej. W kolejnej konkurencji nasi utalentowani panowie udowodnili płci przeciwnej, że potrafią bez żadnej pomocy poradzić sobie z zawiązaniem krawata. W ostatniej konkurencji chłopcy z naszej szkoły wykazali się wiedzą na swój temat, odpowiadając na pytania z kategorii mężczyźni w pytaniach i odpowiedziach. Jak widać odważnych mężczyzn w naszej szkole nie brakuje! Było bardzo wesoło. Bawili się zarówno uczestnicy konkurencji jak i publiczność. Misterem szkoły został Bartłomiej Łabuziński z klasy drugiej. W zabawie uczestniczyli również: Patryk Borkowski (Mister uśmiechu), Dawid Chmal (Misterr Elegancji) i Marcin Rudzki (Mister Gracji). Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim panom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego.

galeria tutaj

Światowy Dzień Turystyki

Światowy Dzień Turystyki został ustanowiony w 1979 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. W Internecie możemy przeczytać, że „ obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym„. Stało się już tradycją, że Oddział PTTK w Żarnowie bierze udział w kolejnych latach w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki. W tym roku odbyły się one w dniach od 29 września do 1 października br. w Piotrkowie Trybunalskim, a okazją do tego była też 800 rocznica nadania praw miejskich. Nasza 45- osobowa grupa, wzięła udział w obchodach w piątek 29 września.

Tym razem w składzie byli młodzi turyści ze szkół podstawowych z Petryków i Żarnowa oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, była również reprezentacja dorosłych członków Oddziału. Otwarcie obchodów nastąpiło w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie z udziałem m.in. władz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, starostwa powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim i prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego itp. Do dyspozycji zorganizowanych grup byli przewodnicy miejscy oprowadzający po Piotrkowie trzema trasami: Traktem Wielu Kultur, Traktem Piwowarskim lub Traktem Filmowym. My wybraliśmy pierwszą z wymienionych tras zwiedzając m. in. zamek królewski (muzeum), wielką i małą synagogę, przechodząc obok kościoła farnego św. Jacka, dawnego zespołu klasztornego o Jezuitów, kamieniczek mieszczańskich przy Rynku Trybunalskim, willi „Wanda”, zespołu dworca kolei warszawsko – wiedeńskiej itp. Na Rynku Trybunalskim przygotowano kilka stoisk z materiałami promocyjnymi, tutaj też serwowano dla uczestników piotrkowski żurek. Na zakończenie pobytu w mieście zwiedziliśmy cerkiew Wszystkich Świętych. Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów tzw. paszport turystyczny zawierający opis Piotrkowa Trybunalskiego i poszczególnych obiektów godnych uwagi turysty. W paszporcie są miejsca do potwierdzeń pieczątką zwiedzanych miejsc jak również kupon uprawniający do wzięcia udziału w konkursie, w którym przewidziano losowanie upominków dla 10 osób.

Opiekunem grupy był Pan Janusz Aleksandrowicz

źródło: www.pttkzarnow.pl

galeria tutaj

Janusz Aleksandrowcz

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcia roku jest dla wszystkich nauczycieli i uczniów bardzo ważnym wydarzeniem. W dniu 4 września 2017 roku uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny, a szczególnie gorąco uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia, rozpoczynających kształcenie w zawodzie cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca. Pani dyrektor Bożena Kołtunowska w swoim przemówieniu zapewniła, że dołożymy wszelkich starań, aby nasi młodsi koledzy i koleżanki dobrze się wśród nas czuli i z chęcią przychodzili do naszej szkoły każdego dnia. Uczniom klasy III życzyła szczególnej wytrwałości w nauce, bo to ostatni rok spędzonym w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Przekazała, że trzymamy za trzecioklasistów kciuki i mocno wierzymy w ich sukces na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Życzyła, aby w ciągu najbliższych miesięcy udało nam się zachować zapał i energię do działania, które towarzyszą wszystkim w dniu inauguracji roku szkolnego. Podsumowując dodała: Niechaj dobry humor i ciekawość świata nigdy Was nie opuszczają! Mam nadzieję, że w czerwcu, świętując uroczyste zakończenie roku szkolnego, będę mogła pogratulować Wam licznych sukcesów i cieszyć się razem z Wami, że tak doskonale udało się Wam zrealizować plany i wywiązać się ze wszystkich szkolnych obowiązków.
Nauczycielom i Rodzicom – życzyła przede wszystkim bliskości z uczniami, a także, by byli dla nas wsparciem i natchnieniem w każdym codziennym dniu oraz sojusznikami walce o naszą tożsamość i przyszłość.
 

Chcemy dodać, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dla dorosłych odbyło się w dniu 9 września o godzinie 800.Powitaliśmy słuchaczy kształcących się w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w klasach I, II, III, słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcących się w zawodach: technik administracji, technik BHP, opiekun w domu pomocy społecznej oraz słuchaczy Kursu Kwalifikacyjnego zdobywających wykształcenie w zawodzie kucharz.

Wakacje były bardzo piękne i radosne, ale cieszymy się już z powrotu do naszej Kochanej Szkoły! ROK SZKOLNY 2017/2018 UWAŻAM, ZA OTWARY

galeria  tutaj

Bożena Kołtunowska

 

Dni Żarnowa

galeria tutaj

Logowanie

Załóż konto na stronie internetowej

 https://lodzkie.edu.com.pl

Koniec roku szkolnego

galeria tutaj

Dni otwarte

galeria tutaj

Marsz na orientacje

W dniu 19 maja 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie odbył się I Marsz na Orientację Żarnowskie Tropy, w którym wzięły udział 6 - osobowe drużyny z Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie, Prywatnego Gimnazjum w Opocznie, Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie, Gimnazjum w Ogonowicach oraz drużyna gospodarzy wraz z opiekunami z terenu powiatu opoczyńskiego.

Celem Imprezy było przede wszystkim propagowanie aktywności fizycznej, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, popularyzacja imprezy Marszu na Orientację, jako niekonwencjonalnego rodzaju wypoczynku, możliwość sprawdzenia się w zajęciach o charakterze orientacyjnym z mapą, a także promocja oraz przedstawienie walorów i piękna terenów Żarnowa. Trasa Marszu rozpoczynała się w miejscowości Sielec, za zgodą Nadleśnictwa w Opocznie wiodła przez Sielecką Górę (najwyższe wzniesienie Wzgórz Opoczyńskich – 285,6 m n.p.m.), teren wokół Sieleckiej Góry, częściowo przez Żarnów, a meta była usytuowana w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Na trasie marszu usytuowanych było 5 punktów kontrolnych, na których drużyny miały wykonywać zadania ze znajomości mapy, znajomości posługiwania się kompasem, orientacji w terenie, a w związku z obchodzonym Międzynarodowym Dniem Roślin także obserwacji fauny i flory Na placu szkolnym młodzież musiała wykazać umiejętności praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenia na fantomie, które nadzorował i oceniał Jarosław Smak naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie. Trzeba stwierdzić, że to zadanie drużyny wykonywały bezbłędnie. Świadczyć to może jedynie o tym, że nikt nie lekceważy sobie tak ważnego zagadnienia jak bezpieczeństwo i pomoc drugiemu, i że dla każdego życie ludzkie jest wartością najwyższą.

Dodatkowo przeprowadzony został konkurs motoryzacyjny z wykorzystaniem symulatora jazdy oraz turniej zręcznościowy. Wysiłek i upór w dążeniu do celu został dostrzeżony u każdego uczestnika. Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami, które zostały wręczone przez przybyłych gości Bogdana Kubiszewskiego – sekretarza Gminy Żarnów i członka Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Jarosława Smaka oraz Grażynę Szafińską i Włodzimierza Szafińskiego- prezesa Oddziału PTTK w Żarnowie. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, który wręczyła Bożena Kołtunowska. Klasyfikacja Marszu na Orientację przedstawiała się następująco: I miejsce – Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie, II miejsce – Prywatne Gimnazjum w Opocznie, III miejsce - Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie.

Wyróżnienie otrzymali uczniowie Gimnazjum w Ogonowicach oraz występujący poza konkurencją uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarnowie. Okolicznościowe podziękowania otrzymali również opiekunowie drużyn Jarosław Bednarczyk, Witold Stanik, Małgorzata Aleksandrowicz , Iwona Urbańczyk i Monika Brzozowicz, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie uczniów do tego marszu.

Dla każdej drużyny dodatkowo nagrody ufundowali Państwo Szafińscy, którzy od wielu lat są pasjonatami turystyki pieszej i zwolennikami organizacji tego typu marszy. Po zakończonym konkursie dyrektor szkoły zaprosiła młodzież i gości na grillowane przysmaki. Uczestnikom Marszu należą się gratulacje, a całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie podziękowanie za zorganizowanie tej wspaniałej imprezy, której koordynatorem była Magdalena Polak.

galeria tutaj

W.O.R.D.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w eliminacjach regionalnych Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, które zostały przeprowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Rywalizacja drużyn stała na bardzo wysokim poziomie. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Kamil Jędrzejczyk, Rafał Góral i Piotr Michalski.

galeria tutaj

Konkurs motoryzacyjny

W dniu 16 czerwca odbył się w naszej szkole konkurs motoryzacyjny który zorganizował  Janusz Aleksandrowicz. Uczniowie mieli do pokonania pewien odcinek trasy na symulatorze nauki jazdy.

Do zawodów przystąpili uczniowie klasy I, II, III, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy III Mateusz Jasion z czasem 1.25,601 ; Drugie miejsce zajął uczeń klasy III Krzysztof Dubiel z czasem 1.26,087 ; Trzecie miejsce zajął uczeń klasy I Adam Gorycza z czasem 1,26.472.

Gratulujemy

Janusz Aleksandrowicz

Plebiscyt

Podziękowanie


W dniu 19 kwietnia br. zakończył się plebiscyt na "Najfajniejsza Szkołę Ponadgimnazjalną Powiatu Opoczyńskiego", do którego została zgłoszona nasza szkoła Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Dzięki wam nasza szkoła zdobyła 1 miejsce na 8 szkół biorących udział w plebiscycie, sumą 4557 punktów.

wyniki  tutaj.

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.