SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA UCZNIOM

Oferta edukacyjna 2020/2021

BHP podczas wakacji

 

 

Komunikat dla maturzystów, uczniów i słuchaczy oraz osób odbywających konsultacje w szkole w czasie pandemii!

Informuję, że poniżej znajdują się bardzo ważne informacje dla osób zdających egzaminy maturalne i zawodowe oraz osób odbywających konsultacje w szkole w czasie pandemii, z którymi bezwzględnie powinny zapoznać się osoby zdające maturę, egzaminy zawodowe i odbywające konsultacje oraz w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/prawni opiekunowie.

Dyrektor Szkoły
Bożena Kołtunowska
 

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Żarnowie tutaj

Załącznik do Zarządzenia dyrektora szkoły tutaj

Procedury dotyczące wejścia do szkoły na egzamin maturalny w 2020 roku tutaj

 

Harmonogram

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy III Branżowej Szkoły - sprzedawca tutaj

Harmonogram konsultacji dla słuchaczy kl. II - Opiekun w domu pomocy społecznej tutaj

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy III Branżowej Szkoły tutaj

Komunikat dla maturzystów

Komunikat tuta

Dzień Dziecka

„Gdy śmieją się dzieci,

                      śmieje się cały świat” –  Janusz Korczak

 

Kochani Uczniowie, dziś 1 czerwca i Wasze święto -  Dzień Dziecka.

Wiem, że każdy z Was chciałby ten dzień spędzić w szkole, w bardzo miłym gronie wśród kolegów i koleżanek, przy grillu, jak to bywało w każdym roku i wspólnej zabawie z przyjaciółmi i waszymi nauczycielami. Wiem, że tęsknicie za tymi spotkaniami,  za wycieczkami. Niestety obecnie nie wszystko da się zrealizować zgodnie z  naszymi planami. Mam jednak nadzieję, że już wkrótce  wszystko wróci do normy i wspólnie będziemy się cieszyć swoją obecnością.

Drogie Dzieci, z okazji Waszego święta, życzę Wam dużo radości i wszystkiego co najlepsze.  Szkoła niech będzie dla Was  miejscem przyjaznym, a nauka niech będzie zawsze ciekawą przygodą i daje Wam wiele satysfakcji, pogody ducha oraz wiary  we  własne możliwości.  Niech  uśmiech  promienieje  na  Waszych  twarzach  codziennie  i  niech  nigdy nie opuszcza Was dziecięca ciekawość świata.

Pragnę  życzyć  Wam  świata  pełnego  kolorów, szczęścia  i beztroski, wspaniałych przygód oraz wielu prawdziwych i wiernych przyjaciół.

Bądź dzieckiem jak najdłużej,
Jak dziecko baw się, śmiej.
I kochaj tak, jak dziecko,
I serce dziecka zawsze miej!
Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta Droga Młodzieży

Z pozdrowieniami

Dyrektor Szkoły Bożena Kołtunowska

wraz z Gronem Pedagogicznym

 

Ogłoszenie

Harmonogram konsultacji dla maturzystów

Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowie

plik word tutaj

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

 

Komunikat dla Nauczycieli, Rodziców, Uczniów i Słuchaczy!

Przekazuję Państwu kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 15 maja 2020 roku.

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;

  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

Komunikat dla Nauczycieli, Rodziców, Uczniów i Słuchaczy!

Informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

 

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

więcej tutaj

Komunikat dla Nauczycieli i Rodziców!

Szanowni Państwo, w związku z kształceniem na odległość proszę o zapoznanie się z ofertą edukacyjną mediów publicznych otrzymaną w dniu dzisiejszym z Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

komunikat tutaj

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Komunikat dla Nauczycieli, Rodziców, Uczniów i Słuchaczy!

Informuję, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostaje przedłużone kształcenie na odległość do dnia 26 kwietnia 2020 roku. Treść komunikatu Ministra przekazuje Państwu w załączeniu wraz z rozporządzeniami.

komunikat tutaj

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Ogłoszenie

Office 365 w naszej szkole!

co zyskujesz !

jak się logujemy: wchodzimy na stronę:

https://outlook.live.com

Login to: imię.nazwisko@zspzarnow.pl

(stosujemy wszystkie małe litery i bez polskich znaków)

hasło uzyskasz od wychowawcy lub administratora, który już niebawem się z tobą skontaktuje.

Hasło które otrzymacie jest hasłem tymczasowym i należy je zmienić, zapisać i zapamiętać :-)

Film instruktażowy

 

Po utworzeniu konta pobieramy i instalujemy program Microsoft Teams który znajduje się tutaj

Logujemy się identycznie jak na Office 365

Życzymy miłej pracy

Konsultacje zdalne

Konsultacje zdalne nauczycieli dla rodziców, uczniów i słuchaczy

kontakty tutaj

 

Komunikat dla Słuchaczy

Komunikat dla Słuchaczy

klasy III Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz absolwentów, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego w sesji: Maj 2020 w naszej szkole.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2020, w związku z tym nasza szkoła będzie przystępowała do przeprowadzenia tego egzaminu.

czytaj więcej tutaj

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

rozporządzenie tutaj

 

Komunikat dla Nauczycieli

Szanowni Nauczyciele!

Informuję Państwa, że w związku z rozpowszechniającą się epidemią koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w całej Polsce zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku, dlatego też nasza szkoła będzie do tego czasu zamknięta.

czytaj więcej tutaj

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Komunikat dla Rodziców i Opiekunów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Informuję Państwa, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie zostały zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku i szkoła nasza będzie zamknięta, aż do odwołania.

czytaj więcej tutaj

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

 

Komunikat dla Uczniów

Drodzy Uczniowie!

Z przykrością informuję, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie zostały zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku i szkoła nadal będzie zamknięta, aż do odwołania.

czytaj więcej tutaj

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

 

Drodzy Uczniowie

Mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.

Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu zamieszkania. Apeluję, nie korzystajcie w tym czasie z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np.: centra handlowe, miejsca rozrywki, środki komunikacji, place zabaw. Zaplanowane spotkania towarzyskie odłóżcie na inny termin.

Zawieszenie zajęć w szkołach nie może być traktowane jako okres ferii. Wykorzystajcie czas wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania do egzaminów. Swoją aktywność zaplanujcie racjonalnie tak, aby dawała również przestrzeń do rozwoju indywidualnych pasji.

Pamiętajcie o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem zadbajcie o ograniczenie kontaktów z osobami najbardziej narażonymi. Jednocześnie, mając możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, nie zapomnijcie zainteresować się osobami wymagającymi szczególnej troski - dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie.

Proszę, korzystajcie tylko z wiarygodnych źródeł informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty .

Jestem przekonana, że Wasza odpowiedzialna postawa i zrozumienie, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia i do realnego, wspólnego spotkania się w najbliższym czasie.

Anna Krawczyk – pedagog szkolny

 

Komunikat dla Słuchaczy

Drodzy Słuchacze,

Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych!

Szkoły policealnej

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w zakładce; Zdalne Nauczanie", nauczyciele będą Wam przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu zgodnie z planem zajęć lekcyjnych. Proszę o systematyczne i sumienne wykonywanie zadań.

Wszelkie wątpliwości możecie konsultować telefonicznie z opiekunem klasy oraz mailowo z każdym nauczycielem (adresy mailowe nauczycieli podane są w zakładce poniżej).

Proszę także, jeżeli jest to możliwe, o pozostanie w domu i dobre wykorzystanie tego czasu.

Życzę miłej pracy i serdecznie Was pozdrawiam.

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam komunikat, który dotyczy organizacji pracy w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Proszę o zapoznanie się z jego treścią. W materiale znajdują się kwestie organizacji pracy nauczycieli, kadry kierowniczej, jak i pracowników administracji i obsługi.

 komunikat tutaj

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Materiały do zdalnego nauczania dla uczniów i słuchaczy

Materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu: tutaj

epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Komunikat dla Nauczycieli

Szanowni Państwo!

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zobowiązuję nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i słuchaczy oraz przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów i słuchaczy, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: maturalnego oraz zawodowego. Rekomenduję wykorzystanie w tym celu:

· strony internetowej szkoły

· mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Informacje dla uczniów i słuchaczy powinny zawierać: klasę i nazwę przedmiotu; temat lekcji do zapisania w zeszycie; opracowany temat lekcji; polecenia do wykonania (np. przeczytaj tekst, wykonaj ćwiczenia i zapisz odpowiedzi do zeszytu, zredaguj notatkę, obejrzyj film edukacyjny, przeczytaj lekturę, wysłuchaj audiobooka, itp.); datę, kiedy uczniowie powinni wykonać zadania;

Ilość materiałów przekazanych młodzieży powinna być dobrze przemyślana, dostosowana do ilości godzin uwzględnionych w tygodniowym planie zajęć lekcyjnych oraz możliwości edukacyjnych uczniów i słuchaczy. Wykonane zadania będą sprawdzane po powrocie młodzieży do szkoły.

Przygotowane materiały proszę przesłać w dokumencie programu Microsoft Office Word i przesłać, jako załącznik e-maila do pana Janusza Aleksandrowicza. W zawiązku z różnymi pytaniami ze strony młodzieży i rodziców proszę o przekazanie uczniom i słuchaczom służbowego adresu mailowego lub przesłanie go wychowawcom i opiekunom klasy, którzy przekażą je swoim podopiecznym.

Przypominam wychowawcom i opiekunom klas do utrzymania stałego kontaktu telefonicznego z nauczycielami uczącymi w danej klasie, a także uczniami, słuchaczami i rodzicami.

Wychowawców klas zobowiązuję do telefonicznego poinformowania rodziców swoich uczniów o możliwości zdalnej pracy nauczycieli z młodzieżą za pośrednictwem strony internetowej naszej szkoły.

Proszę powiadomić rodziców o obowiązku uczestniczenia dzieci w zdalnej pracy i wykonywaniu przez uczniów zamieszczanych przez nauczycieli zadań. Proszę przekazać rodzicom, że mogą w razie zaistniałej potrzeby także kontaktować się z pedagogiem szkolnym panią Anną Krawczyk drogą mailową na adres aniapedagog@op.pl

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi umieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl - polecane platformy, strony i serwisy internetowe, które można wykorzystać do zdalnego nauczania z uczniami.

O wszelkich ewentualnych zmianach bądź nowych formach zdalnej pracy z uczniami będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły, drogą telefoniczną lub mailową.

Szczegółowe informacje – na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (link)

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Apel kuratora oświaty do uczniów, nauczycieli, rodziców i pracodawców.

Proszę uczniów o pozostanie w domu i dobre wykorzystanie tego czasu, nauczycieli o przygotowanie materiałów do pracy zdalnej z uczniami a rodziców o rozwagę i odpowiedzialność – mówi łódzki kurator oświaty w specjalnym apelu.

więcej tutaj

 

Komunikat dla Pracodawców

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na stronie Ministra Edukacji Narodowej (link)

 

Komunikat Dyrektora

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

11.03.2020

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia

oraz słuchacze szkół dla dorosłych

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zawiesza się  zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze  w Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie

od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

W razie zmiany terminów proszę o śledzenie bieżących komunikatów na stronie internetowej www.zspzarnow.pl

Na tej stronie nauczyciele będą również przekazywać informacje o materiałach do samodzielnej pracy uczniów w domu.

 

Prosimy także Państwa o zapoznanie się z poniższym linkiem MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

                                                                                                                        

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku  z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 

Drogi Rodzicu!

·         Proszę o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

·         W przypadku dziecka, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, proszę Rodziców o bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

·         Proszę o sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie 44 755 23 29.

·         Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

·         W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Informuję także, że:

·         Wszyscy uczniowie naszej szkoły uzyskali informację na temat koronawirusa, w tym zakresie profilaktyki zdrowotnej i przestrzegania podstawowych zasad higieny  np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. (Informacje zostały przekazane przez dyrektora, pedagoga szkolnego,  wychowawców klas, nauczycieli, także zorganizowano spotkanie z pielęgniarką środowiskową).

·         Przy umywalkach została wywieszona instrukcja dotycząca mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Powiat Opoczyński podobnie jak w latach poprzednich organizuje 3 konkursy:

Konkurs Fotograficzny pt. „Co pozostało z tamtych lat...”,  regulamin tutaj

Konkurs Filmowy pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach”  regulamin tutaj

Konkurs Plastyczny pt. „Pamiątki dziedzictwa”. regulamin tutaj

 

 

Walentynki

galeria tutaj

 

Góra grosza

galeria tutaj

1% podatku dla naszej szkoły

 

W Zespole Szkół Powiatowych działa od 2010 roku Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, którego celem jest finansowe wspieranie młodzieży szkolnej. Dzięki Stowarzyszeniu uczniowie otrzymują dofinansowanie do biletów autobusowych, wycieczek szkolnych i na zakup podręczników.

Osoby, które mogą wesprzeć naszą szkołę, prosimy o przekazanie 1% podatku.

Dane do wypełnienia

Nr KRS: 0000031762

Cel szczegółowy: 600000060399, Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

 

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

W dniu 10.12.2019 nasi uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych w tenisie stołowym . Zawody rozgrywane były w Drzewicy . W turnieju brały dział drużyny chłopców jak i dziewczyn . Po zaciętej rywalizacji nasza reprezentacja dziewczyn zajęła 3 miejsce i tym samym wróciła z zawodów z pucharem! Gratulujemy !


Naszą szkołę reprezentowali:
Kategoria Dziewczyn :
Izabela Mieszczankowska
Karolina Jęcek
Natalia Brzozowic

Kategoria Chłopców
Mieszczankowski Kacper
Łukasz Wilk
Nojek Mateusz

Podróż do Betlejem

W dniu 13 grudnia br. młodzież Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie wraz z nauczycielami udała się w „Podróży do Betlejem”, która okazała się wspaniałą lekcją historii i religii. Było to półtoragodzinne widowisko, na które składały się sceny towarzyszące narodzinom Jezusa Chrystusa.

galeria tutaj

 

Mikołaj za kierownicą

6 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs mikołajkowy pt Mikołaj za kierownicą.

galeria tutaj

 

Z ekologią za pan brat

Głównym celem działań edukacyjnych w zakresie ekologii jest skuteczne kształtowanie właściwych, zgodnych z etyką ekologiczną postaw wobec środowiska.

Pośrednim efektem tych działań jest wpływanie na świadomość otoczenia i zmianę jego zachowań na bardziej przyjazne środowisku, a także rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. W ramach inicjatywy ekologicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie w klasach pierwszych zrealizowano godziny wychowawcze na temat „Jestem eko” oraz na lekcjach z przedmiotów zawodowych. Podsumowaniem zdobytych wiadomości na temat ekologii był quiz międzyklasowy pt. „ Jestem Eko”. Młodzież świetnie poradziła sobie z tematyką o środowisku, zdrowym odżywianiu. Tego typu projekty pokazują jak można pozytywnie wpływać na środowisko poprzez zmiany we własnym codziennym życiu.

galeria tutaj

 

Fryzjerki w przedszkolu

W dniu 03.12.19 Pomocnice Św. Mikołaja z ZSP w Żarnowie odwiedziły dzieciaczki z „Radosnej Dolinki”.

Oprócz ćwiczenia warsztatu fryzjerskiego mieliśmy przyjemność wrócić choć na chwile do czasów przedszkolnych. Dziękujemy za współprace,organizacje ,za świetna atmosferę,gry i zabawy całej społeczności przedszkola. Monika Szlęzak

galeria tutaj

 

Międzypokoleniowe warsztaty cukiernicze

Na zaproszenie pani Marty Sroczyńskiej kierownik DDP "Senior-Plus”, w środę 20.11.2019 r. odbyły się warsztaty cukiernicze integrujące seniorów i młodzież z Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie, które prowadziły nauczycielki praktycznej nauki zawodu Monika Brzozowicz i Sylwia Biegała.

Idea warsztatów zrodziła się z pragnienia podkreślenia wagi roli, jaką w naszym życiu odgrywają osoby starsze oraz pokazanie uczniom, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie osób starszych, nawiązać z nimi kontakt i nauczyć się od nich czegoś ciekawego. Celem warsztatów było przełożenie tej idei na praktyczne umiejętności. Uczniowie z klas II i III kształcący się w zawodzie cukiernik zaprezentowali swoje umiejętności i wiedzę cukierniczą. Wspólnie z seniorami sporządzali różnego rodzaju wyroby cukiernicze m.in. mini ptysie, ciastka biszkoptowo – tłuszczowe magdalenki, rurki z kremem, orzeszki. Dzięki tym warsztatom Panie nabyły nowe umiejętności, które będą mogły wykorzystać w swoim menu.

galeria tutaj

 

Uczniowie w Senior Wigor

26.11.19 po raz kolejny uczennice klasy II fryzjer ZSP w Żarnowie z opiekunem M.Szlezak wybrali się do Ośrodka Senior Wigor w Miedznej Drewnianej w celu wdrażania wiedzy teoretycznej w praktykę oraz Doskonalenia warsztatu w zawodzie fryzjer.

Dziękujemy za miłe przyjęcie, współpracę , cudowna atmosferę i śliczne prezenty wszystkim pracownikom I podopiecznym Senior Wigor .

galeria tutaj

 

Uczniowie na Warsaw Motor Show w Nadarzynie

W piątek 25 października nasi uczniowie byli na targach motoryzacyjnych Warsaw Motor Show. Do Warszawy przyjechały najdoskonalsze, najbardziej niesamowite samochody świata. Można było podziwiać marki najbardziej luksusowe – Bentley, Rolls Roys, Mercedes w wersji Maybach oraz fascynujące Lamborghini, Ferrari, Porsche oraz wiele innych.

Reprezentowane były również samochody retro obrazujące historię polskiej i światowej motoryzacji, pojazdy elektryczne i „zwyczajne” marki: Skoda, Volkswagen, KIA.

Targi motoryzacyjne w centrum handlowo-wystawowym Ptak Warsaw Expo stały się już tradycją. Z roku na rok impreza staje się coraz większym wydarzeniem. Także w tym roku nie zabrakło atrakcji w postaci m.in. premier nowych modeli samochodów, których sprzedaż rozpoczynają polscy dilerzy.

Organizatorem wyjazdu był Pan Janusz Aleksandrowicz.

Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii :)

galeria tutaj

 

100 tysięcy drzew na 100-lecie województwa łódzkiego

100 tysięcy drzew na 100-lecie województwa łódzkiego

galeria tutaj

 

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Naszej Szkoły, wpisane na stałe w szkolny kalendarz.

To uroczystość wyjątkowa, budująca tradycję i wspólnotę, którą tworzą w tym dniu cała szkolna społeczność. 22 października b.r. uczennice i uczniowie klas pierwszych oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Uczniowie uroczyście ślubowali przestrzegać norm moralnych i zasad postępowania, mających istotne znaczenie dla zgodnego współżycia w społeczności szkolnej. Po uroczystym ślubowaniu wszystkim uczniom klas pierwszych zostały uroczyście wręczone certyfikaty.

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

galeria tutaj

 

„ Dyniowy zawrót głowy”

Z okazji obchodów Święta Dyni, które przypada na 23 października, w naszej szkole po raz kolejny odbył się pokaz pod hasłem „ Dyniowy zawrót głowy”.

Dynia to bardzo zdrowe, urodziwe, wdzięczne i łatwe do współpracy warzywo – przekonali się uczniowie z klas I i II BSIs kształcący się w zawodzie cukiernik. Wychowankowie wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu z głowami pełnymi pomysłów wzięli udział w tworzeniu dyniowych przysmaków. Młodzież przygotowała pyszną zupę dyniową , muffiny , sernik, strucle, pastę z dyni, deser egipski z dynią w roli głównej. Cała społeczność szkolna wraz z panią dyrektor i panią wicestarostą Marią Barbarą Chomicz mogła skosztować dyniowych potraw, które zaprezentowane zostały na suto zastawionym stole. Było naprawdę pysznie:).

galeria tutaj

 

Targi Fryzjerskie

Targi fryzjerskie Hair Forum Warszawa 2019

galeria tutaj

 

Ogłoszenie

Zmiana planu dla słuchaczy klas ISPBHP i IISPBHP w dniach 19.10, 08.11, 09.11 z powodu nieobecności nauczyciela.

19.10.2019

ISPBHP – zajęcia od 12.00 do 16.00 z p. M.Polak

IISPBHP – zajęcia od 8.00 do 12.00 z p. M.Polak

08.11.2019

ISPBHP – zajęcia bez zmian

IISPBHP – zajęcia nie odbędą się

09.11.2019

ISPBHP – zajęcia od 12.00 do 16.00 z p.M.Polak

IISPBHP – zajęcia od 8.00 do 12.00 z p.M.Polak

Zajęcia z p.J.Aleksandrowiczem odbędą się w dniu 17.11.2019 dla klasy IISPBHP od 8.00 do 16.00.

Zajęcia z p.J.Aleksandrowiczem odbędą się w dniu 15.12.2019 dla klasy ISPBHP od 8.00 do 13.35.

 

D.E.N. w naszej szkole

15 października 2019 w Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie w sposób uroczysty obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali wspaniały program artystyczny dla wszystkich zgromadzonych gości.

Powiat Opoczyński reprezentowała Pani Starosta Maria Barbara Chomicz , która podziękowała za trud wychowania młodzieży gronu pedagogicznemu szkoły. - Dzień edukacji Narodowej to jeden z tych dni w trakcie całego roku, kiedy uwaga nas wszystkich skupia się na polskiej szkole na nauczycielach i oczywiście na uczniach. To jest dzień, w którym wszyscy polskiej szkole dobrze życzą. Życzą, aby nauczyciele pracowali jak najlepiej, aby byli zadowoleni ze swojej pracy i aby efekty tej pracy przynosiły korzyści dla uczniów w postaci coraz to nowych umiejętności. Szkoła w Żarnowie nie jest duża. Jednak jej duch jest ogromny.

Widać tutaj jak wielkie zaangażowanie wkłada się w edukację młodych ludzi. Z jaka dbałością i starannością traktuje się to co jest najcenniejsze – osobowość młodego człowieka. Każdy z osobna jest w tej placówce traktowany wyjątkowo- mówiła do zgromadzonych Pani Wicestarosta. - W dzisiejszych czasach, gdy z wielu stron płynie do młodych ludzi tysiące informacji, najważniejsze jest by nie narzucać im jednej drogi, lecz by ukazywać korzyści i zagrożenia jednocześnie dając młodym ludziom wybór. Należy jednak pamiętać o wychowaniu młodego pokolenia w świadomości odpowiedzialności za swoją przyszłość oraz za naród który wspólnie tworzymy -dodała Maria Barbara Chomicz.

źródło: www.opocznopowiat.pl

Bicie rekordu RKO

16 października podczas Europejskiego Dnia Przywracania czynności serca uczniowie ZSP w Żarnowie z opiekunami W. Antosem, M. Szlezak i M. Pękala punktualnie o godz. 12.00 i przez kolejne 30 minut pobijali rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

galeria tutaj

 

D.E.N. 2019

Nagrody w Starostwie Powiatowym  rozdane w Dniu Edukacji Narodowej

 

Dzień chłopaka.

1 października w Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie oraz samorząd uczniowski z opiekunem M. Szlezak przygotował liczne gry i zabawy z okazji Dnia chłopaka dla męskiej społeczności szkolnej min. Wiązanie krawatów, odgadywanie znanych przebojów, Malowanie paznokci, czesanie fryzur, test na inteligencje i spryt.

Tytułami do zdobycia były: Złoty Chłopak, srebrny chłopak, chłopak na brąz oraz chłopak do wzięcia. Dziękujemy wszystkim za dobra zabawę, udział oraz pomoc w organizacji.

galeria tutaj

 

W.O.D.T.

W dniu 27 września uczniowie naszej szkoły brali udział w   wojewódzkich obchodach międzynarodowego dnia turystyki, które w tym roku odbyły się w Opocznie.

Uczniowie zwiedzali  powiat opoczyński, a mianowicie:

Trasa nr 1 wycieczka dla przedstawicieli branży turystycznej
Łódź- Opoczno - Wielka Wola Ceramika Paradyż - Paradyż Zespół Klasztorny Pobernardyński z kościołem pw. Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła – Żarnów grodzisko - OSiR Miedzna Murowana zalew na rzece Wąglance – warsztaty kulinarne – Opoczno - Łódź

Trasa nr 2 Opoczno - Idzikowice Remtrak - Drzewica zamek, kościół, tor kajakowy– Zameczek - Sołek wieża kościelna - OSiR Miedzna Murowana zalew na rzece Wąglance - warsztaty kulinarne - Opoczno

Trasa nr 3 Opoczno – Drzewica, tor kajakowy na rzece Drzewiczce, kościół św. Łukasza oraz ruiny zamku z XVI wieku - Poświętne Zespół Klasztorny Filipinów
z kościołem św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela - Anielin szaniec mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" – Ceteń hodowla konia polskiego – Opoczno

Trasa nr 4 Opoczno zwiedzanie miasta i Muzeum Regionalnego - Petrykozy kościół klasycystyczny św. Doroty - Białaczów ratusz klasycystyczny oraz pałac Małachowskich - Sławno Geopark Owadów-Brzezinki- warsztaty folklorystyczne - Opoczno.
 

galeria tutaj

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

galeria tutaj

 

Dni Żarnowa

Dni Żarnowa 2019 r.

galeria tutaj

 

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia dla słuchaczy Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej będą odbywać się w piątki od godziny 14.00 oraz w soboty od godziny 8.00.

Pierwsze zajęcia dla Szkoły Policealnej odbędą się 6 i 7 września 2019 roku. Pierwsze zajęcia dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego odbędą się 13 i 14 września 2019 roku.

 

Ogłoszenie

 

BHP podczas wakacji

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

galeria tutaj

 

Koniec roku ZLO

galeria tutaj

 

Dzień Rodziny

"Bo rodzina jest najważniejsza"

galeria tutaj

 

Stajnia Artystyczna

Uczniowie z wizytą w Stajni Artystycznej w Marcinkowie

galeria tutaj

 

Duża dawka świetnej zabawy- czyli wycieczka do Energylandii

Dnia 10 czerwca odbyła się wycieczka do ,,Energylandii” w Zatorze. W wycieczce uczestniczyli uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli: p. Janusza Aleksandrowicza, p. Moniki Szlęzak. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręcznościowej oraz orientacji w przestrzeni a także integracja dzieci z różnych klas.

 

,,Energylandia” to wyjątkowy park rozrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Potężny kompleks o przestrzeni 26 hektarów, w którym znajduje się ponad 30 różnego rodzaju nowoczesnych urządzeń. Park rozrywki ,,Energylandia” podzielony jest na trzy strefy: ekstremalną, rodzinną oraz strefę dla najmłodszych ,,Bajkolandię”.

Swoją przygodę zaczęli od najbardziej ekstremalnej strefy, przeznaczonej dla wszystkich żądnych mocnych wrażeń. Takie emocje dostarczyła na pewno niezwykle szybka i jedna z najdłuższych kolejka górska HYPERION. Kolejną dawkę adrenaliny dostarczyło nam ,,Tsunami Dropper” czyli wieża szybkiego spadania, gdzie żołądek podchodził do gardła. Jedną z naszych ulubionych atrakcji okazała się także tzw. Speed Water Coaster.

Na zakończenie szaleństw w parku większość uczestników spędziła w stresie wodnej.
Każdy bawił się świetnie cały dzień i co najważniejsze przy pięknej pogodzie i bez większych kolejek.
 

galeria tutaj

 

Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.