SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA UCZNIOM

2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów szkoły branżowej odbędzie się o godzinie 9:00 na terenie szkoły.

Ogłoszenie

Koniec roku 2020/2021

galeria tutaj

Ogłoszenie

Uwaga zmiana planu dla Technik BHP

Zajęcia z dnia 19.06.2021r odbędą się:

15.06.2021r Zagrożenia w środowisku pracy 4h od 16:05 do 19:25

16.06.2021r Ocena ryzyka zawodowego 3h od 16:05 do 18:45

17.06.2021r Techniczne bezpieczeństwo pracy 4h od 15:15 do 18:45

Dzień Dziecka / Dni otwarte

W Dniu Dziecka chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

W związku z Dniem Dziecka 1 czerwca 2021r. Zespół Szkół organizuje Dni otwarte

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych z Żarnowa na stażu zawodowym w Grecji

galeria tutaj

galeria 2 tutaj

Z życia naszej szkoły...

Film o szkole

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

więcej tutaj

Oferta edukacyjna 2021

 

Wielkanoc

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - raport tutaj

Telefon zaufania

 

ERASMUS+

 

Uczniowie ZSP w Żarnowie w zawodzie kucharz, mechanik.

Przygotowują się do wyjazdu na praktyki zawodowe do Grecji.

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom jak najmniej trosk w życiu, przychylności losu, radości z najmniejszych przyjemności oraz spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich jak i troszkę większych.

Logowanie do dziennika

Instrukcja logowania do dziennika UONET+ dla rodziców i uczniów


1. Przekazujemy swój adres e-mail wychowawcy klasy.

2. Otwieramy stronę internetową: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopoczynski

wciskamy przycisk Zaloguj się.

3. Na nowej stronie wciskamy przycisk Załóż konto

4. Na otwartej stronie wpisujemy swój adres e-mail (przekazany wychowawcy klasy), zaznaczamy pole Nie jestem robotem i wciskamy przycisk Wyślij wiadomość.

5. Na twojej poczcie, której adres przed chwilą wpisywałeś pojawi się wiadomość. Odbierz ją i aktywuj konto, klikając otrzymany link.

6. Otworzy się strona na której ustawiasz swoje hasło do dziennika UONET+ wpisując je dwukrotnie, zaznaczając opcję Nie jestem robotem i wciskając przycisk Ustaw nowe hasło.

7. Otwórz ponownie stronę: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopoczynski

zaloguj się używając swojego adresu e-mail i hasła, które ustawiłeś wcześniej (pkt 6).

 

Link do dziennika:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia jest Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, obejmującego koszt szkolenia, badań lekarskich i materiałów szkoleniowych dla 2 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarnowie.

więcej tutaj

Grecja

 

Pliki do pobrania

Nabór fundacja skarabeusz tutaj

W świecie praktyk - formularz tutaj

Wytyczne tutaj

SKARABEUSZ tutaj

 

 

Ogłoszenie

Plan zjazdów dla słuchaczy znajduje się tutaj

Pierwsza gwiazdka

W dniu dzisiejszym wraz z dyrektor Bożeną Kołtunowską mieliśmy przyjemność odwiedzić Powiatową Placówkę Opiekuńczą - Wychowawczą w Żarnowie i obdarować wszystkie dzieci prezentami.

Paczki ze smakołykami zostały przygotowane w ramach akcji "Pierwsza gwiadka", w którą włączyła się cała społeczność Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie, nauczyciele, uczniowie i pracownicy niepedagogiczni. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Warto pomagać, bo " Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Dzieciaczki z Placówki pozdrawiamy i życzymy dużo radości w nadchodzącym Nowym Roku 2021

galeria tutaj

Wesołych Świąt

Ogłoszenie

Szanowni Nauczyciele i Słuchacze ZLO i SP
Informuję, że w związku ze zmianą ferii zimowych nastąpiła zmiana terminów zjazdów dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej i Kursu Kwalifikacyjnego według poniższego harmonogramu:

harmonogram tutaj

Szanowni Słuchacze,
Informuję, że zajęcia dla maturzystów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbywają się w formie stacjonarnej od dnia 01.12.2020 r.
Informuję, że prace kontrolne będą dostępne na platformie TEAMS, bądź do odbioru w szkole od 16.12.2020 r. (środa), a egzaminy pisemne z wyznaczonych przedmiotów odbywać się będą poprzez platformę TEAMS w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 

Dyrektor Szkoły
Bożena Kołtunowska
 


 

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Słuchacze!

Informuję, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej od soboty 24 października 2020 roku obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze szkół dla dorosłych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. W przypadku naszej szkoły komunikat dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz słuchaczy: Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej i Kursu Kwalifikacyjnego. Zawieszenie zajęć stacjonarnych potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

więcej tutaj

Komunikat dla Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów ZSP

ZARZĄDZENIE /2020/2021 DYREKTORA

Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od dnia 22 października 2020 roku na czas nieoznaczony oraz Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 20 października 2020 r. w systemie hybrydowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Bożena Kołtunowska Dyrektor ZSP w Żarnowie.

zarządzenie tutaj

regulamin tutaj

Finał Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”

Już 24 lata trwa Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, organizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, miejscowy Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu działania O/PTTK w Żarnowie a ściślej z gmin Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów. Szkoły biorące udział w Przeglądzie Poezji organizują eliminacje, które wyłaniają po dwóch najlepszych wykonawców w każdej kategorii wiekowej.

Karolina Jacek, uczennica klasy III Branżowej Szkoły I stopnia otrzymała wyróżnienie w XXIV Przeglądzie Poezji "Krajobrazy Polskie".

W lutym br. zgodnie z regulaminem odbyły się eliminacje szkolne a finał zaplanowano na 11 marca. Niestety w związku z sytuacją epidemiczną, organizatorzy zmuszeni zostali do przesunięcia finału na okres jesieni br. Nowy termin ustalono na 20 października 2020 i w tym dniu odbył się finał międzygminny konkursu w Domu Kultury w Żarnowie z uwzględnieniem obowiązujących procedur ( maseczki, dezynfekcja rąk i dystans ). W związku z tym, że powiat piotrkowski znalazł się w czerwonej strefie, nie mogły uczestniczyć w finale szkoły z gminy Aleksandrów.

więcej na www.pttkzarnow.pl

 

Polska Cyfrowa

Powiat Opoczyński realizuje projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

czytaj więcej tutaj

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2020 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu uczniowie mieli okazję podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za poświęcenie i trud jaki wkładają w edukację swoich wychowanków.

Dzień ten był też okazją do wręczenia Nagród Dyrektora dla nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrody otrzymały panie: Monika Brzozowicz, Monika Szlęzak, Magdalena Polak oraz Izabela Jakubowska.

galeria tutaj

 

Nagrodę Starosty Powiatu Opoczyńskiego otrzymał Pan Janusz Aleksandrowicz.

galeria tutaj

Grill integracyjny

24 września w naszej szkole odbył się grill integracyjny kl. II i III.

galeria tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B więcej tutaj

COVID 19

Zarządzenie Dyrektora tutaj

Procedury tutaj

Ogłoszenie dla słuchaczy

Informujemy, że zajęcia dla słuchaczy Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej oraz kurs-cukiernik rozpoczną się 11 września 2020r. Terminy zjazdów i plany zajęć wkrótce.

Bezpieczny powrót do szkoły

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością informuję, że w dniu 1 września 2020 roku odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Już nie zdalnie, ale stacjonarnie wszyscy spotkamy się w budynku naszej szkoły, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym.

Klasy I i III przychodzą na godzinę 9.00 a klasy II na godzinę 10.00  i wraz z wychowawcami kierują się do swoich sal lekcyjnych.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem, dlatego podczas przebywania na korytarzu szkolnym uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są założyć maseczkę.

W trosce o naszych uczniów i pracowników zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad opracowanych na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą zostają w domach.

4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

6. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

7. W szkole obowiązuje noszenie maseczek tylko na korytarzu szkolnym, nie obowiązuje zaś noszenie  rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

8. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w sekretariacie szkoły lub u dyrektora rodzic przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej usta oraz nos. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

11. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

12. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. Nauczyciele będą mieli wyznaczone stałe konsultacje telefoniczne.

 13. Uczniowie po zakończonych lekcjach udają się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 tutaj

Oferta edukacyjna 2020/2021

Film o Szkole

Video

BHP podczas wakacji

 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zspzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.