SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA UCZNIOM

Ogłoszenie

informujemy iż zajęcia w Branżowej szkole II stopnia w Żarnowie w dniach 14 i 15 stycznia są odwołane.

Ogłoszenie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września o godzinie 11.00 na terenie szkoły.

Przypominamy także o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego:

 

  1. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

  2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

  3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

  4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  5. Uczniowie nie gromadzą się oraz w miarę możliwości zachowują między sobą bezpieczny odstęp.

 

Ogłoszenie

Koniec roku 2020/2021

galeria tutaj

Ogłoszenie

Uwaga zmiana planu dla Technik BHP

Zajęcia z dnia 19.06.2021r odbędą się:

15.06.2021r Zagrożenia w środowisku pracy 4h od 16:05 do 19:25

16.06.2021r Ocena ryzyka zawodowego 3h od 16:05 do 18:45

17.06.2021r Techniczne bezpieczeństwo pracy 4h od 15:15 do 18:45

Dzień Dziecka / Dni otwarte

W Dniu Dziecka chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

W związku z Dniem Dziecka 1 czerwca 2021r. Zespół Szkół organizuje Dni otwarte

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych z Żarnowa na stażu zawodowym w Grecji

galeria tutaj

galeria 2 tutaj

Z życia naszej szkoły...

Film o szkole

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

więcej tutaj

Oferta edukacyjna 2021

 

Wielkanoc

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - raport tutaj

Telefon zaufania

 

ERASMUS+

 

Uczniowie ZSP w Żarnowie w zawodzie kucharz, mechanik.

Przygotowują się do wyjazdu na praktyki zawodowe do Grecji.

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom jak najmniej trosk w życiu, przychylności losu, radości z najmniejszych przyjemności oraz spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich jak i troszkę większych.

Logowanie do dziennika

Instrukcja logowania do dziennika UONET+ dla rodziców i uczniów


1. Przekazujemy swój adres e-mail wychowawcy klasy.

2. Otwieramy stronę internetową: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopoczynski

wciskamy przycisk Zaloguj się.

3. Na nowej stronie wciskamy przycisk Załóż konto

4. Na otwartej stronie wpisujemy swój adres e-mail (przekazany wychowawcy klasy), zaznaczamy pole Nie jestem robotem i wciskamy przycisk Wyślij wiadomość.

5. Na twojej poczcie, której adres przed chwilą wpisywałeś pojawi się wiadomość. Odbierz ją i aktywuj konto, klikając otrzymany link.

6. Otworzy się strona na której ustawiasz swoje hasło do dziennika UONET+ wpisując je dwukrotnie, zaznaczając opcję Nie jestem robotem i wciskając przycisk Ustaw nowe hasło.

7. Otwórz ponownie stronę: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopoczynski

zaloguj się używając swojego adresu e-mail i hasła, które ustawiłeś wcześniej (pkt 6).

 

Link do dziennika:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia jest Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, obejmującego koszt szkolenia, badań lekarskich i materiałów szkoleniowych dla 2 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarnowie.

więcej tutaj

Grecja

 

Pliki do pobrania

Nabór fundacja skarabeusz tutaj

W świecie praktyk - formularz tutaj

Wytyczne tutaj

SKARABEUSZ tutaj

 

 

Ogłoszenie

Plan zjazdów dla słuchaczy znajduje się tutaj

Pierwsza gwiazdka

W dniu dzisiejszym wraz z dyrektor Bożeną Kołtunowską mieliśmy przyjemność odwiedzić Powiatową Placówkę Opiekuńczą - Wychowawczą w Żarnowie i obdarować wszystkie dzieci prezentami.

Paczki ze smakołykami zostały przygotowane w ramach akcji "Pierwsza gwiadka", w którą włączyła się cała społeczność Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie, nauczyciele, uczniowie i pracownicy niepedagogiczni. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Warto pomagać, bo " Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Dzieciaczki z Placówki pozdrawiamy i życzymy dużo radości w nadchodzącym Nowym Roku 2021

galeria tutaj

Wesołych Świąt

Ogłoszenie

Szanowni Nauczyciele i Słuchacze ZLO i SP
Informuję, że w związku ze zmianą ferii zimowych nastąpiła zmiana terminów zjazdów dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej i Kursu Kwalifikacyjnego według poniższego harmonogramu:

harmonogram tutaj

Szanowni Słuchacze,
Informuję, że zajęcia dla maturzystów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbywają się w formie stacjonarnej od dnia 01.12.2020 r.
Informuję, że prace kontrolne będą dostępne na platformie TEAMS, bądź do odbioru w szkole od 16.12.2020 r. (środa), a egzaminy pisemne z wyznaczonych przedmiotów odbywać się będą poprzez platformę TEAMS w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 

Dyrektor Szkoły
Bożena Kołtunowska
 


 

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Słuchacze!

Informuję, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej od soboty 24 października 2020 roku obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze szkół dla dorosłych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. W przypadku naszej szkoły komunikat dotyczy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz słuchaczy: Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej i Kursu Kwalifikacyjnego. Zawieszenie zajęć stacjonarnych potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

więcej tutaj

Komunikat dla Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów ZSP

ZARZĄDZENIE /2020/2021 DYREKTORA

Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od dnia 22 października 2020 roku na czas nieoznaczony oraz Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 20 października 2020 r. w systemie hybrydowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Bożena Kołtunowska Dyrektor ZSP w Żarnowie.

zarządzenie tutaj

regulamin tutaj

Finał Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”

Już 24 lata trwa Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, organizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, miejscowy Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu działania O/PTTK w Żarnowie a ściślej z gmin Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów. Szkoły biorące udział w Przeglądzie Poezji organizują eliminacje, które wyłaniają po dwóch najlepszych wykonawców w każdej kategorii wiekowej.

Karolina Jacek, uczennica klasy III Branżowej Szkoły I stopnia otrzymała wyróżnienie w XXIV Przeglądzie Poezji "Krajobrazy Polskie".

W lutym br. zgodnie z regulaminem odbyły się eliminacje szkolne a finał zaplanowano na 11 marca. Niestety w związku z sytuacją epidemiczną, organizatorzy zmuszeni zostali do przesunięcia finału na okres jesieni br. Nowy termin ustalono na 20 października 2020 i w tym dniu odbył się finał międzygminny konkursu w Domu Kultury w Żarnowie z uwzględnieniem obowiązujących procedur ( maseczki, dezynfekcja rąk i dystans ). W związku z tym, że powiat piotrkowski znalazł się w czerwonej strefie, nie mogły uczestniczyć w finale szkoły z gminy Aleksandrów.

więcej na www.pttkzarnow.pl

 

Polska Cyfrowa

Powiat Opoczyński realizuje projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

czytaj więcej tutaj

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2020 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu uczniowie mieli okazję podziękować nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za poświęcenie i trud jaki wkładają w edukację swoich wychowanków.

Dzień ten był też okazją do wręczenia Nagród Dyrektora dla nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrody otrzymały panie: Monika Brzozowicz, Monika Szlęzak, Magdalena Polak oraz Izabela Jakubowska.

galeria tutaj

 

Nagrodę Starosty Powiatu Opoczyńskiego otrzymał Pan Janusz Aleksandrowicz.

galeria tutaj

Grill integracyjny

24 września w naszej szkole odbył się grill integracyjny kl. II i III.

galeria tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B więcej tutaj

COVID 19

Zarządzenie Dyrektora tutaj

Procedury tutaj

Ogłoszenie dla słuchaczy

Informujemy, że zajęcia dla słuchaczy Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej oraz kurs-cukiernik rozpoczną się 11 września 2020r. Terminy zjazdów i plany zajęć wkrótce.

Bezpieczny powrót do szkoły

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością informuję, że w dniu 1 września 2020 roku odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Już nie zdalnie, ale stacjonarnie wszyscy spotkamy się w budynku naszej szkoły, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym.

Klasy I i III przychodzą na godzinę 9.00 a klasy II na godzinę 10.00  i wraz z wychowawcami kierują się do swoich sal lekcyjnych.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem, dlatego podczas przebywania na korytarzu szkolnym uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są założyć maseczkę.

W trosce o naszych uczniów i pracowników zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad opracowanych na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą zostają w domach.

4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

6. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

7. W szkole obowiązuje noszenie maseczek tylko na korytarzu szkolnym, nie obowiązuje zaś noszenie  rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

8. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w sekretariacie szkoły lub u dyrektora rodzic przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej usta oraz nos. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

11. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

12. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. Nauczyciele będą mieli wyznaczone stałe konsultacje telefoniczne.

 13. Uczniowie po zakończonych lekcjach udają się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Dyrektor Szkoły

Bożena Kołtunowska

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 tutaj

Oferta edukacyjna 2020/2021

Film o Szkole

Video

BHP podczas wakacji

 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zspzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.